W Holandii dokonano eutanazji z powodu szumu w uszach

by

W specjalnej klinice w Hadze, przeprowadzającej eutanazję u osób, którym lekarze wcześniej odmówili jej dokonania, przerwano życie 47-letniej kobiety cierpiącej na zaburzenia słuchu, objawiające się szumami usznymi.

 

Niezależna komisja, monitorująca zgodność przeprowadzania eutanazji z przepisami obowiązującymi w Holandii, upomniała wyżej wymienioną klinikę, jednocześnie stwierdzając, że zaburzenia, z jakimi borykała się Gaby Olthuis, mogą byś powodem do dokonania zabójstwa z litości, jednak najpierw pacjent powinien zostać poddany dokładnym badaniom psychiatrycznym.

 

Źródło: www.lifenews.com

You may also like

Facebook