„Poltransplant” opublikowało statystyki transplantacji narządów w 2016 roku

by

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” opublikowało statystyki przeszczepów narządów w 2016 roku.

 

Poltransplant jest podlegającą Ministrowi Zdrowia państwową jednostką budżetową, która powstała w 1996 roku, a jej siedziba mieści się w Warszawie.       Działalność Centrum „Poltransplant” nadzoruje pełniący funkcję Dyrektora prof. dr hab. n. med. Roman Danielewicz, który został powołany przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Krajową Radą Transplantacyjną.

 

Do zadań Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” (określonych w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów ) należą m.in.: koordynacja pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie kraju, prowadzenie rejestru szpiku i krwi pępowinowej, prowadzenie krajowej listy osób czekających na przeszczepienie, prowadzenie rejestru żywych dawców, prowadzenie centralnego rejestru sprzeciwów, koordynacja poszukiwania niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej, która ma na celu upowszechnianie transplantacji.

 

Według danych statystycznych Centrum „Poltransplant”, w 2016 roku dokonano 1469 przeszczepów od zmarłych dawców, w tym najwięcej przeszczepów nerek (978). Pozostałe transplantacje dotyczyły: wątroby (317 osób), serca (101), nerki i trzustki (38) oraz płuc (35). Dane te rozkładają się porównywalnie z latami 2012–2015: w 2015 roku dokonano 1432 przeszczepów, w 2014 – 1531, 2013 – 1536, a w 2012 roku – 1546. W stosunku do okresu od 2007 do 2011 roku obserwuje się wzrost transplantacji od zmarłych dawców: w 2011 roku dokonano ich 1413, w 2010 roku – 1277, 2009 – 1077, 2008 – 1106, natomiast w 2007 roku – 922.

 

Przeszczepianie narządów od żywych dawców w 2016 roku objęło transplantację nerek (50) oraz fragmentów wątroby (28). Ponadto, dokonano przeszczepu rogówki (1196 operacje) oraz jednego przeszczepu kończyny górnej. We wcześniejszych latach transplantacje nerek i fragmentów wątroby oscylują wokół zbliżonych wartości, natomiast obserwuje się wzrost przeszczepów rogówki: w 2015 roku­ przeprowadzono 884 transplantacje, natomiast w 2014 roku dokonano ich 938.

 

Pod koniec 2016 roku Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie wskazywała 1706 osób. Wśród nich 1031 przypadków dotyczyło oczekujących na przeszczep nerki, 388 – serca, 173 – wątroby, 57 – płuca, 31 – nerki i trzustki, 17 – trzustki (lub wysp trzustkowych), 5 – nerek i wątroby, 2 – sera i płuca oraz 2 – serca i wątroby. Ponadto, na przeszczep kończyny górnej pod koniec 2016 roku oczekiwało 17 osób, a na przeszczep rogówki 2985 osób.

 

Warto w tym miejscu nadmienić, iż 12 października 2010 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę „w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011 – 2020” pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”. Sporządzono wieloletni plan pt. „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”, który zakłada, iż do zakończenia Programu, w stosunku do 2009 roku, zostaną osiągnięte m.in. następujące cele.:

 

  • zwiększenie liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców o co najmniej 100%;
  • zwiększenie liczby potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku o co najmniej 300 %;
  • rozwój publicznych i niepublicznych rejestrów niespokrewnionych dawców krwi pępowinowej;
  • budowa systemu organizacyjnego koordynatorów pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów we wszystkich podmiotach leczniczych spełniających warunki do pobierania narządów od zmarłych dawców;
  • poprawa infrastruktury i unowocześnienie podmiotów leczniczych przeszczepiających narządy, komórki i tkanki, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych testujących komórki, tkanki lub narządy;
  • wdrażanie nowych rodzajów przeszczepiania narządów, komórek i tkanek oraz rozwój programów przeszczepiania w grupach biorców o podwyższonym ryzyku;
  • rozwój i doskonalenie systemów monitorowania, nadzoru i kontroli jakości w transplantologii (kontynuacja rozwoju rejestrów transplantacyjnych).

 

Szczegóły „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” dostępne są na stronie: www.zywydawcanerki.pl

 

Źródło: www.poltransplant.org.pl, isap.sejm.gov.pl oraz www.zywydawcanerki.pl

You may also like

Facebook