Petycja o weryfikację sekcji zwłok abortowanych dzieci

by

Z inicjatywy CitizenGo powstała petycja, która zawiera postulat wprowadzenia weryfikacji sekcji zwłok dzieci, które zostały abortowane na prawie tzw. przesłanki eugenicznej. Takie działanie – jak mówi autorka petycji Magdalena Korzekwa-Kaliszuk – może „uratować życie znacznej grupy dzieci. Może ono powstrzymać środowisko eugeników przed skierowaniem na aborcje dzieci, co do których nie istnieje duże prawdopodobieństwo choroby”.

 

„Według danych Ministerstwa Zdrowia, w 2015 r. kolejny już raz zdecydowana większość aborcji dokonanych w Polsce dotyczyła dzieci podejrzanych do niepełnosprawność (996 na 1040). Dopóki prawo pozwalające na zabijanie dzieci w fazie prenatalnej nie zostanie zmienione, aby życie każdego dziecka było chronione, piszemy do Ministra Zdrowia z prośbą o to, aby wprowadzono obowiązek weryfikacji (w postaci sekcji zwłok dziecka) diagnozy stanowiącej podstawę do dokonania aborcji na dziecku podejrzanym o niepełnosprawność” – tłumaczy autorka petycji.

 

Podkreśla się, że dziś w aborcji na podstawie tzw. eugenicznej przesłanki zabija się także dzieci zdrowe. Wystarczy jedynie podejrzenie choroby, aby dziecko zostało legalnie zabite. Faktem też jest, że w czasie badań prenatalnych analizuje się obecnie  głównie  DNA dziecka występujące u matki. Diagnostyka nieinwazyjna oparta na ocenie kwasów nukleinowych dziecka poczętego pozwala głównie na ocenę funkcji łożyska, które jest głównym źródłem wolnych kwasów nukleinowych. Ostatecznie genotyp łożyska nie musi być w pełni zgodny z genotypem dziecka w fazie rozwoju prenatalnego ( zjawisko mozaikowości). Ponadto komórki ciała dziecka z nieprawidłowym kariotypem mogą być częściowo wyeliminowane w okresie rozwoju prenatalnego. To rodzi naturalną możliwość błędu diagnostycznego.

 

Proponowana procedura – jak mówi Magdalena Korzekwa-Kaliszuk – mogłaby również przekonać wiele osób do człowieczeństwa i godności dziecka poczętego. Nie wykonuje się przecież sekcji zwłok na kimś, kto nie istnieje albo byłby jedynie częścią ciała kobiety.

 

Petycję można podpisać: TUTAJ

You may also like

Facebook