Petycja do ONZ w sprawie obrony nienarodzonych dzieci

by

W piątek 17 czerwca br. w Radzie Praw Człowieka w ONZ w Genewie odbędzie się dyskusja o raporcie na temat dyskryminacji kobiet w prawie i w praktyce.

 

Jak informuje CitizenGo, mimo wielu pozytywnych zapisów, jak wezwanie do zaprzestania okaleczania kobiet przez obrzezanie, właściwej opieki nad starszymi kobietami, walką z ubóstwem kobiet czy zapewnieniem właściwej opieki okołoporodowej, projekt dokumentu zawiera również kilka groźnych zapisów jak np. legalizacja prostytucji.

 

Projekt forsuje ponadto aborcję. Wzywa do legalizacji aborcji, pigułek wczesnoporonnych oraz pełnej dostępności antykoncepcji, jak również do indoktrynacji kobiet i dzieci w kwestii tzw. „praw” seksualnych i reprodukcyjnych.  „Projekt dokumentu zaleca wyeliminowanie wszystkich «ograniczeń» aborcji, kar dla tych, którzy są jej sprawcami, braku informacji o możliwości aborcji. Walczy ze sprzeciwem sumienia, jest przeciwko ograniczeniom dot. aborcji (np. zgodzie męża czy rodziców albo sądu), obowiązkowemu czasowi na zastanowienie się (który obowiązuje w niektórych krajach)”.

 

CitizenGo uruchomiło w związku z tym petycję, w której sygnatariusze zwracają się do delegatów państw w ONZ w Genewie z prośbą o krytyczną ocenę projektu. Petycja zostanie przedstawiona podczas wystąpienia przedstawiciela Alliance Defending Freedom w czasie przeznaczonym dla organizacji pozarządowych.

 

Petycja online i więcej informacji: TUTAJ

 

Źródło: www.citizengo.org

You may also like

Facebook