Rada Europy ponownie podejmie kwestię macierzyństwa zastępczego

by

We wtorek 21 czerwca br. podczas sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zostanie przedstawiony nowy projekt sprawozdania w sprawie macierzyństwa zastępczego. Nowy projekt przedstawi Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju belgijska senator dr Petra De Sutter.

 

Komisja Spraw Społecznych 15 marca br. odrzuciła już jeden projekt sprawozdania zawierający w sobie pewne formy akceptacji surogacji. Niemniej jednak autorka raportu, która oskarżona została o bezpośrednie powiązania z klinikami świadczącymi usługi macierzyństwa zastępczego, postanowiła nie zrezygnować ze swoich działań na rzecz upowszechniania surogacji. Jak zauważa jeden z członków komisji, „to co zostało wyrzucone przez drzwi, powraca teraz przez okno”.

 

Federacja Europejskich Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (FAFCE) wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem jasności i przejrzystości w związku z tą sytuacją i procedurą przedstawiania sprawozdania. Wyraża ona również nadzieję, że członkowie komisji podejmą działania stosowne do ich funkcji w taki sposób, który nie będzie kwestionował wiarygodności samej Rady Europy. Istnieje bowiem poważne ryzyko, że hasła i nieprawdziwe idee „dobra dziecka” zostaną wykorzystane w celu legalizacji procedury macierzyństwa zastępczego, jak ma to miejsce w wielu krajach Europy.

 

110 tys. europejskich obywateli w specjalnej petycji ruchu macierzyńskiego No Matternity Traffic wsparło już oświadczenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy potępiające wszelkie formy surogacji.

 

„Praktyka macierzyństwa zastępczego rozprzestrzenia się po całym świecie, stanowiąc zagrożenie dla praw dziecka, godności ludzkiej i dla podstawowych zasad etycznych”, podkreśla FAFCE. Międzynarodowa konwencja o zakazie macierzyństwa zastępczego mogłaby utorować drogę do zniesienia tej nowoczesnej formy niewolnictwa.

You may also like

Facebook