Pielgrzymujący na Jasną Górę obrońcy życia zaapelowali o pilne przyjęcie ustawy „Zatrzymaj aborcję”

/Pielgrzymujący na Jasną Górę obrońcy życia zaapelowali o pilne przyjęcie ustawy „Zatrzymaj aborcję”

Pielgrzymujący na Jasną Górę obrońcy życia zaapelowali o pilne przyjęcie ustawy „Zatrzymaj aborcję”

Obrońcy życia pielgrzymowali w sobotę 7 kwietnia na Jasną Górę. Zwrócili się do polityków o odwagę i zdecydowanie w stanowieniu prawa służącemu życiu oraz zaapelowali o pilne przyjęcie ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Do dziennikarzy i osób odpowiedzialnych za środki masowego przekazu zwrócili się o publikację materiałów afirmujących życie, pokazujących prawdę o tragicznych następstwach aborcji i rzetelne ukazywanie problematyki pro-life. Natomiast lekarzy i wszystkich pracowników służby zdrowia prosili o nie uleganie presji, kierowanie się sumieniem i poszanowanie życia każdego człowieka. Publikujemy treść przesłania XXXVIII Pielgrzymki Obrońców na Jasną Górę.

 

 

PRZESŁANIE XXXVIII Pielgrzymki Obrońców Życia

Jasna Góra, 7 kwietnia 2018

 

My, uczestnicy XXXVIII Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, chcemy przeżywać ją w duchu szczególnego dziękczynienia i nadziei. Dziękczynienia za zatrzymanie w naszej Ojczyźnie postępów kultury śmierci i wprowadzanie polityki społecznej służącej życiu i rodzinie (m.in. Program 500+, ustawa “Za życiem”). Nadziei na wzmocnienie polskiego prawa chroniącego życie od poczęcia poprzez objęcie tą ochroną także dzieci prenatalnie chorych. Służyć temu będzie obywatelski projekt “Zatrzymaj aborcję”, o którego pilne uchwalenie apelujemy.

 

Agresja i ofensywa skrajnie feministycznych środowisk nie może usprawiedliwiać zaniechania działań na rzecz prawa do życia dla każdego człowieka, od momentu jego poczęcia. Nie może też być pretekstem do zaniedbań w dziedzinie wychowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa i prowadzenia kampanii edukacyjnych.

 

Dlatego zwracamy się do polityków o odwagę i zdecydowanie w stanowieniu prawa służącemu życiu. Do dziennikarzy i osób odpowiedzialnych za środki masowego przekazu o publikację materiałów afirmujących życie, pokazujących prawdę o tragicznych następstwach aborcji i rzetelne ukazywanie problematyki pro-life. Do lekarzy i pracowników służby zdrowia zwracamy się z apelem o nie uleganie presji, kierowanie się sumieniem i poszanowanie życia każdego człowieka. Do wszystkich ludzi dobrej woli apelujemy o nie uleganie zniechęceniu i konsekwentne upominanie się o prawo do życia dla każdego, bez wyjątków!

 

Wielkim wyzwaniem stojącym przed obrońcami życia w Polsce jest kompleks spraw związanych z rozwijającą się dynamicznie technologią in vitro. Chodzi tu o uświadomienie dramatycznych skutków, jakie procedura ta przynosi zarówno dzieciom w ten sposób poczętym jak ich rodzicom. Chodzi też o zmiany w podejściu do rodzicielstwa – dziecko coraz częściej traktowane jest nie jako dar i osoba, ale jako towar i sposób na zaspokojenie własnych potrzeb. Dlatego, w związku z coraz powszechniejszą praktyką finansowania zabiegów in vitro z budżetu samorządów, apelujemy do rządzących o prawne zablokowanie możliwości wydatkowania pieniędzy podatników na ten cel.

 

Niech nadchodzące Święto Zwiastowania i Wcielenia i przypadający w tym terminie Dzień Świętości Życia będzie czasem szczególnej troski o dar życia i okazją do głoszenia prawdy o człowieczeństwie wszystkich istot ludzkich od momentu ich poczęcia i zdecydowanego upominania się o respektowanie przyrodzonego prawa do życia, które obecnie jest naruszane szczególnie w stosunku do dzieci prenatalnie chorych i dzieci poczętych metodą in vitro.

 

W imieniu Pielgrzymów

 

dr Paweł Wosicki – Polska Federacji Ruchów Obrony Życia

dr inż. Antoni Zięba – Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci

Halina i Czesław Chytrowie – Duchowa Adopcja

 

 

Fot. oraz pełna relacja z pielgrzymki – www.jasnagora.com

By | 2018-04-09T00:08:22+02:00 poniedziałek, 09 kwietnia 2018|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook
Dołącz do nas  - będziesz otrzymywał aktualne informacje dotyczące akcji.

email marketing powered by FreshMail
 
Zapraszamy również do subskrybowania naszego Newslettera Bioetycznego!

email marketing powered by FreshMail