Pochówek dzieci utraconych we Wrocławiu

by FUNDACJA JZN
15 października 2019 r. na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim odbędzie się kolejny pochówek dzieci martwo urodzonych, których rodzice nie odebrali ze szpitala. Od kilku lat Fundacja „Evangelium Vitae” prowadzona przez Siostry Boromeuszki we Wrocławiu organizuje pochówki dzieci nienarodzonych, utraconych, abortowanych.

Ceremonia rozpocznie się Mszą św. o godz. 15.20 w kaplicy cmentarnej na największej nekropolii  we Wrocławiu – Cmentarzu Osobowickim.

Choć zgodnie z prawem każdemu przysługuje prawo do pochówku, w przypadku dzieci zmarłych w prenatalnej fazie rozwoju nierzadko okazuje się to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. Siostry Boromeuszki we Wrocławiu od lat udzielają pomocy rodzicom, którzy doświadczyli straty nienarodzonego dziecka, organizują pochówki nienarodzonych maluchów, prowadzą poradnię, gdzie można skorzystać z porad psychologów i terapeutów, a od 2009 r. w ścianie budynku od ul. Rydygiera zrobiły miejsce na pierwsze na Dolnym Śląsku Okno Życia.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przywołuje statystyki, które wskazują, że w skali roku poronieniem kończy się nawet 15-20 proc. zdiagnozowanych ciąż, a ok. 1300 kolejnych kończy się urodzeniem martwego dziecka. Rodzice w tej bardzo trudnej sytuacji często pozostawieni są sami sobie. Z informacji Ordo Iuris wynika, że niektóre szpitale nawet nie informują rodziców o przysługującym im prawie do pochówku, inne niewłaściwie obchodzą się ze zwłokami, a czasem nie potrafią ustalić miejsca ich przechowywania. Rodzic dostają często sprzeczne informacje zarówno na temat możliwości dalszego postępowania z ciałem dziecka, jak i organizacji jego pogrzebu czy uzyskania zasiłku pogrzebowego, który pozwoli pokryć koszty związane z pochówkiem. Z tego powodu Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotował ulotkę informacyjną, a także praktyczny poradnik, które w jasny i przejrzysty sposób pomogą rodzicom przejść te najtrudniejsze chwile.

Instytut przeprowadził też akcję informacyjną w sprawie prawa do pochówku. Do diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa w całej Polsce zostały wysłane ulotki na ten temat. Materiały można także pobrać ze strony: dzieciutracone.ordoiuris.pl.
Udział w wydarzeniu organizowanym przez Siostry Boromeuszki jest szansą, by rodzice mogli pożegnać się ze swoim zmarłym dzieckiem i zakończyć okres przeżywanej żałoby, nawet jeśli trwa ona od wielu lat. Pokój serca podczas takich spotkań mogą odnaleźć również rodzice, którzy z różnych powód nie pozwolili narodzić się swoim dzieciom.

Źródło: fev.wroclaw.pl

You may also like

Facebook