Co Polacy sądzą o aborcji?

by

Według prawa polskiego w zakresie przerywania ciąży, aborcja jest dopuszczalna w trzech przypadkach: w sytuacji gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki, do poczęcia doszło w wyniku gwałtu lub kazirodztwa, albo gdy przesłanki medyczne wskazują na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie płodu.

 

Według badań przeprowadzonych wśród Polaków (badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowane w marcu 2016), istnieją zbieżne z prawem przekonania o możliwości przerwania ciąży przez matkę w tych sytuacjach. Pozytywnie na pytanie: „Jak Pan(i) sądzi, czy przerwanie ciąży powinno być dopuszczalne przez prawo”, odpowiedziało:

 

– 80% ankietowanych, gdy zagrożone jest życie matki;

– 71%, gdy zagrożone jest zdrowie matki;

– 73%, gdy ciąża jest wynikiem gwałtu bądź kazirodztwa.

 

Przyzwolenie na aborcję dziecka obarczonego upośledzeniem jest mniej akceptowalna – 53%, przeciwnych głosów jest 30% ankietowanych, natomiast w sytuacjach trudności materialnych już tylko 14 % opowiada się za aborcją, z przyczyn osobistych – 13%, bądź też w przypadku gdy kobieta nie chce mieć dziecka – również 13%.

 

Źródło: www.mp.pl

You may also like

Facebook