Ponad 50% z wymaganej liczby krajów zebrało niezbędną liczbę podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską Mama, Tata i Dzieci

by

Europejska Inicjatywa Obywatelska (EIO) Mama, Tata i Dzieci z dumą ogłasza że już 50% z minimalnej wymaganej liczby krajów sygnatariuszy zebrało niezbędną liczbę podpisów. Polska, a za nią Grecja, Słowacja i Finlandia osiągnęły, a nawet przekroczyły swoje minimalne liczby podpisów pod EIO w obronie małżeństwa i rodziny w UE.

 

Jest to duża zachęta dla wszystkich naszych wolontariuszy, którzy zbierają podpisy w całej Europie i zaproszenie dla obywateli, aby nadal podpisywali naszą Inicjatywę – mówi Edit Frivaldszky, Przewodnicząca Komitetu Obywatelskiego. – Pokazuje to jasno, że małżeństwo, związek mężczyzny i kobiety, i rodzina są przedmiotem troski obywateli w Europie niezależnie od ich narodowości czy kultury – dodaje pochodząca z Węgier Frivaldszky.

 

EIO, narzędzie wprowadzone przez traktat lizboński, wymaga zebrania przynajmniej miliona podpisów i osiągnięcia minimalnej liczby sygnatariuszy przypadającą na jedno państwo członkowskie określoną w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej w co najmniej siedmiu państwach członkowskich, co odpowiada jednej czwartej 28 krajów. Inicjatywa Mama, Tata i Dzieci osiągnęła wymaganą liczbę podpisów w czterech z minimum siedmiu państw i jedną piątą wszystkich wymaganych podpisów.

 

Komisja Europejska oficjalnie zarejestrowała inicjatywę 11 grudnia 2015 roku, co oznacza, że pozostały jeszcze dwa miesiące na zebranie brakującej liczby podpisów tak, aby warunki Komisji Europejskiej zostały spełnione.

 

Inicjatywa Mama, Tata i Dzieci daje możliwość wszystkim obywatelom UE, którzy wierzą, że małżeństwo i rodzina stanowią niezbędne elementy naszego społeczeństwa, wyrazić swoją opinię oraz wysłać sygnał Komisji Europejskiej – mówi Maria Hildingsson, Członek Komitetu Obywatelskiego i Sekretarz Generalny Inicjatywy. – Stwarza ona również okazję do połączenia ruchów, które działają na rzecz promocji i obrony małżeństwa i rodziny na całym naszym kontynencie i które przeżywają obecnie wzrost – mówi Hildingsson, która jest Szwedką, ale reprezentuje Inicjatywę w Brukseli.

 

Ostatnie wydarzenia w Europie, takie jak referenda i demonstracje w sprawie małżeństwa i rodziny, uczyniły te kwestie politycznymi. Mama, Tata i Dzieci jest częścią tego wspólnego wysiłku, mającego na celu wzmocnienie podstawowej komórki społecznej, dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

 

EIO Mama, Tata i Dzieci zaprasza Unię Europejską do przyjęcia definicji małżeństwa i rodziny dla celów legislacyjnych UE, w oparciu o najmniejszy wspólny mianownik wśród państw członkowskich. „Małżeństwo jest związkiem jednego mężczyzny i jednej kobiety”, a „rodzina jest oparta na małżeństwie i/lub pokrewieństwie” to definicje, które obywatele państw członkowskich UE mogą poprzeć poprzez swoje podpisy. W istocie, te definicje są zgodne z ustawodawstwem wszystkich państw członkowskich UE i jednocześnie są zgodne z art. 9 Karty Praw Podstawowych UE.

 

Art. 9 Karty Praw Podstawowych UE gwarantuje każdemu z państw członkowskich kompetencje do regulowania w swoim ustawodawstwie definicji małżeństwa i rodziny. Jednak z upływem czasu coraz częściej legislacja UE odwołuje się do małżeństwa i rodziny, co widać na przykładzie dyrektyw 2004/38/WE i 2003/86/WE.

 

Ponadto niektóre teksty, chociaż dotyczą innych kwestii, odwołują się do małżeństwa i rodziny, czasami nawet definiując je, ale definicje te są rozbieżne. Jednocześnie ustawodawstwo poszczególnych państw członkowskich coraz bardziej różni się w kwestii definicji małżeństwa i rodziny. W tym kontekście coraz trudniej zrozumieć i tym samym wdrożyć europejskie porozumienie, co jest źródłem problemów i napięć. Właśnie dlatego, dla lepszego zrozumienia, inicjatywa Mama, Tata i Dzieci proponuje, aby Unia Europejska przyjęła jedną definicję małżeństwa i rodziny dla całego ustawodawstwa UE, w oparciu o wspólny mianownik dla wszystkich państw członkowskich.

 

Więcej informacji o inicjatywie i organizatorach można uzyskać na www.mamatataidzieci.pl oraz www.mumdadandkids.eu

 

W celu włączenia się w zbiórkę podpisów w Polsce można kontaktować się z Koordynatorem Komitetu Krajowego, Janem Urmańskim: [email protected] (tel. 501 089 822).

 

Inicjatywę w Polsce wspierają m. in. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców i Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

You may also like

Facebook