Powołano dykasterię ds. laikatu, rodziny i życia

/Powołano dykasterię ds. laikatu, rodziny i życia

Powołano dykasterię ds. laikatu, rodziny i życia

Ojciec Święty, na wniosek Rady Kardynałów, zatwierdził „ad experimentum” statut nowej watykańskiej dykasterii ds. osób świeckich, rodziny i życia. Rozpocznie ona pracę 1 września 2016 r. W jej skład wejdą obecne Papieskie Rady ds. Świeckich i ds. Rodziny. Połączona z nią będzie również Papieska Akademia Życia. Zgodnie ze statutem do kompetencji nowej dykasterii należeć będą te sprawy, które mają związek z promocją i ochroną życia, apostolstwem świeckich oraz duszpasterstwem rodziny i jej misją.

 

Dykasterią będzie kierował prefekt wspomagany przez sekretarza, którym może być osoba świecka, a także trzech świeckich podsekretarzy wspieranych przez duchownych i członków laikatu reprezentujących, na ile to możliwe, różne regiony świata. Strukturalnie stanowić ją będą trzy sekcje: ds. świeckich, rodziny i życia. Na czele każdej z nich będzie stał podsekretarz.

 

Celem nowej dykasterii będzie animowanie i wspieranie działań promujących powołanie i misję laikatu w Kościele i w świecie. Chodzi tu zarówno o osoby żyjące samotnie, jak i małżonków, a także członków stowarzyszeń, ruchów i wspólnot, ze szczególnym uwzględnieniem ich konkretnej misji. Będzie ona także promować duszpasterstwo rodziny, jej godność i dobro w oparciu o sakrament małżeństwa. Bezpośredni związek z nową dykasterią będzie miał także Papieski Instytut Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną.

 

Źródło: pl.radiovaticana.va

By | 2016-06-05T22:52:34+02:00 poniedziałek, 06 czerwca 2016|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook