Powstaną nowe miejsca opieki dla chorych i niesamodzielnych

by

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie na utworzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej. Powstanie w Polsce 54 takich miejsc. Jak donosi portal Termedia, „to dobra wiadomość dla tych, którzy potrzebują opieki i są niesamodzielni”.

 

Dofinansowania otrzymają różne podmioty – fundacje, organizacje, organizacje publiczne i kościelne – te, które mają kontakt z NFZ. „Projekty przyczynią się do rozwoju środowiskowych form opieki medycznej. Umożliwi to pacjentom życie w społeczeństwie i zapewnienie odpowiedniego wsparcia. Do placówek mogą być przyjęci m.in. pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego oraz pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności” – informuje Termedia.

 

Źródło: www.termedia.pl

You may also like

Facebook