IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

by

W Sali pod Kopułą w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbywa się dziś IV Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, którego organizatorem jest Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Spotkanie koncentruje się na tematyce rodziców i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

 

Prelegenci Kongresu podejmują między innymi takie problemy jak „Budowanie przywiązania w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach adopcyjnych”, „Leczenie zranionych dzieci: Jak wspierać psychicznie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, które doświadczyły traumy?” czy „Umieszczenia w pieczy zastępczej z perspektywy sędziego rodzinnego”.

 

Przy okazji Kongresu organizatorzy akcji zapytali rodziny, „dlaczego warto być rodzicem zastępczym?”. „Rodzicielstwo zastępcze to sposób na życie we wspólnym wzrastaniu. To radość i satysfakcja z dzielenia się sobą, dążenie ku dobru. Bycie rodzicem zastępczym to ciężki, ale piękny zawód – bo ta praca jest dla drugiego człowieka. Dla dziecka. To daje satysfakcję”, mówią Barbara i Mariusz Dunikowscy. Z kolei dla rodziny Wojtasińskich rodzicielstwo zastępcze  to „zdobywanie ciągle nowych szczytów. Zgoda na podejmowanie wysiłku i przeżywanie głębokich wzruszeń, radości i dumy. Dla nas – to pragnienie serca, by dzieci, które do nas trafiają znalazły prawdziwy DOM”. O swoim rodzicielstwie mówią też m.in. państwo Joanna i Gerard Wilczek: „Dzielimy się z dziećmi naszym życiem rodzinnym. Daje to ogromną satysfakcję, bo widzimy, że gdy powstaje między nami więź, porządkuje się życie dziecka. Dobra Rodzina ma wielką moc. Dajemy dzieciom tęsknotę za lepszym życiem. Pomagamy przejść przez morze przeciwności, których doświadczyli” (źródło: facebook.com)

 

Źródło: www.koalicja.org

You may also like

Facebook