Powstanie międzyresortowy zespół do spraw osób niepełnosprawnych

by

Premier powoła międzyresortowy zespół, który zajmie się problemami osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – zapowiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł 5 maja w Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

Minister zdrowia podkreślił, że „rząd widzi bardzo wyraźnie nie tylko konieczność opieki i zajęcia się osobami niepełnosprawnymi, wsparcia ich w różnych sprawach które dotyczą ich godności, możliwości funkcjonowania w społeczeństwie, ale także, i to jest równie ważne, rząd dostrzega problemy osób, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi”.

 

W skład zespołu mają wejść przedstawiciele resortów zdrowia, edukacji narodowej oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Ich zadaniem będzie wypracowanie takich rozwiązań, które zapewnią kompleksową i skoordynowaną opiekę osobom niepełnosprawnym.

 

Konstanty Radziwiłł wyjaśniał, że w powołaniu zespołu „chodzi o to, by całościowo zaprogramować opiekę i solidarną akcję z osobami niepełnosprawnymi, a także z ich opiekunami – od momentu, kiedy do rodziny trafia informacja o niepełnosprawnym dziecku, jeszcze nienarodzonym, (…) poprzez pierwsze dni po urodzeniu dziecka, opiekę nad niemowlętami i małymi dziećmi (…) poprzez opiekę w okresie wzrastania i dorastania aż do opieki nad osobami starszymi” (za: www.rp.pl)

 

Źródło: www.rp.pl oraz www.termedia.pl

You may also like

Facebook