Poznań: „Odeszły, aby żyć wiecznie” – konferencja ekumeniczna o pochówku dzieci martwo urodzonych

by FUNDACJA JZN
O poronieniu samoistnym z perspektywy nauk medycznych, prawnych i społecznych, statusie ludzkiego embrionu i płodu oraz o pośmiertnym losie dzieci umierających bez chrztu w okresie prenatalnym, a także o pogrzebie dziecka martwo urodzonego i towarzyszeniu osieroconej rodzinie z perspektywy różnych Kościołów chrześcijańskich będą dyskutować uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odeszły, aby żyć wiecznie”. Wydarzenie odbędzie się w Poznaniu w dniach 28-29 września.

„Projekt promuje refleksję naukowo-ekumeniczną nad zagadnieniem pochówku dzieci martwo urodzonych” – mówi Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie w zaproszeniu na konferencję, opublikowanym w kanale YouTube.

Zagadnienia podejmowane przez prelegentów, podzielone na pięć bloków tematycznych, zostaną rozpatrzone z perspektywy tradycji dogmatycznej, liturgicznej i pastoralnej Cerkwi prawosławnej, Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła greckokatolickiego, Kościoła anglikańskiego, Kościoła ewangelicko-augsburskiego i Kościołów starokatolickich.

Ze względu na ograniczenia epidemiczne w dwudniowych obradach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stacjonarnie będą uczestniczyć jedynie prelegenci. Całe wydarzenie będzie transmitowane w mediach społecznościowych Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie, Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin i Wydziału Teologicznego UAM.

Piotr Guzdek zaznacza, że konferencja jest organizowana w ramach projektu „Odeszły, aby żyć wiecznie”, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka w Krakowie i Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin. Podkreśla, że owocem konferencji będzie pierwsza na rynku ekumeniczna monografia na temat pochówku dzieci martwo urodzonych.

„Wychodząc naprzeciw małżeństwom mieszanym wyznaniowo, monografia będzie mogła służyć jako podręcznik merytoryczny i pastoralny na wydziałach uczelni chrześcijańskich w Polsce i w seminariach duchownych dla kształtowania właściwych postaw duszpasterzy w kontakcie z małżeństwami mieszanymi” – zauważa Guzdek.

Prof. Bogdan Chazan z MaterCare International, St. John’s, Canada przybliży medyczny aspekt poronienia samoistnego. „Procedury formalno-prawne pogrzebu dziecka martwo urodzonego w Polsce” omówi prof. Piotr Telusiewicz z Wydziału Prawa KUL. Referat o psychospołecznych następstwach poronienia i potrzebie holistycznego wsparcia osieroconych rodzin wygłosi dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka z Uniwersytetu Opolskiego. Prof. Monika Przybysz z Instytutu Dziennikarstwa i Edukacji Medialnej UKSW w swym wystąpieniu zwróci uwagę na kompetencje komunikacyjne duszpasterza w relacji z rodzicami po poronieniu dziecka. Ks. prof. Andrzej Pryba MSF z Wydziału Teologicznego UAM przybliży działania wobec rodziny instytucji samorządowych w ramach pomocy społecznej.

Status ludzkiego embrionu i płodu w teologii prawosławnej przedstawi ks. dr Artur Aleksiejuk z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. To zagadnienie z perspektywy teologii luterańskiej przybliży ks. prof. Janus Podzielny, prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Z kolei refleksję nad tym zagadnieniem z perspektywy teologii rzymskokatolickiej zaprezentuje ks. prof. Andrzej Muszala z Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. O pośmiertnym losie dzieci bez chrztu w różnych denominacjach chrześcijańskich będą mówić ks. dr Henryk Paprocki z Prawosławnego Seminarium w Warszawie oraz dr Marta Ficoń z UPJPII w Krakowie.

W drugim dniu obrad, 29 września, zostaną podjęte zagadnienia dotyczące pogrzebu dziecka martwo urodzonego oraz o towarzyszeniu osieroconej rodzinie. Wśród prelegentów będą m.in.: ks. bp dr Adrian Korczago z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. prof. Marek Ławreszuk, kierownik Katedry Teologii Prawosławnej w Białymstoku, ks. prof. dr hab. Mirosław Michalski z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz prof. Piotr Kopiec z Katedry Teologii Protestanckiej Instytutu Ekumenicznego KUL, ks. prof. Przemysław Nowakowski z UPJPII w Krakowie oraz Piotr Guzdek.

Pomysłodawcą i współorganizatorem konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Konferencję współorganizują: Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Poznański i Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne.

Patronat honorowy nad konferencją objął bp prof. KUL dr hab. Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook