Próba legalizacji aborcji na wyspie Guernsey i sprzeciw biskupa

by FUNDACJA JZN
Wyspa Guernsey liczy 67 tys. mieszkańców i formalnie nie jest częścią Zjednoczonego Królestwa, może ustanawiać własne przepisy dotyczące aborcji. Nowy projekt ustawy zakłada wydłużenie terminu przerwania ciąży aż do 24 tygodnia. Swój sprzeciw wyraził biskup Portsmouth Philip Egan.

Próbom liberalizacji prawa aborcyjnego na podlegającej koronie brytyjskiej wyspie Guernsey w kanale La Manche sprzeciwił się biskup Portsmouth Philip Egan. Hierarcha w swoim orędziu wygłoszonym 7 czerwca zaznaczył, że przedstawiciele parlamentu w tym Baliwacie u wybrzeży Normandii „próbują zagrozić życiu ludzkiemu”.

Debata w tej sprawie ma odbyć się na forum lokalnego parlamentu 17 czerwca br.

Na wyspie aborcja jest dozwolona do 12. tygodnia ciąży. Nowy projekt ustawy ma na celu wydłużenie dozwolonego prawem granicznego terminu przerywania ciąży do 24. tygodnia życia dziecka, tak jak stanowi obecne prawo w Wielkiej Brytanii.

Bp Egan, apelował do katolików, by przeciwstawili się ustawie. Wyjaśnił, że celem proaborcyjnej legislacji jest przyzwolenie na aborcję późno terminową, pozbawioną biurokracji, dokonywaną w domu i poza szpitalami, a w przypadku nienarodzonych dzieci z zespołem Downa – aborcję aż do porodu. Hierarcha porównał próby liberalizacji prawa aborcyjnego do wysiłków zalegalizowania wspomaganego samobójstwa na Guernsey w 2018 r.

„Zwolennicy aborcji mówią o `wyborze`, że dają matkom wybór. Ale co z wyborem dziecka? Mówią, że to bardziej `fair` wobec kobiet. Ale co z uczciwością wobec dziecka?” – pytał biskup diecezji, do której należą trzy kościoły katolickie Baliwatu Guernsey.

Nazywają aborcję eufemistycznie <procedurą>, <terminacją> przy pomocy <fachowców>. Ale jaka procedura może usprawiedliwić każde fachowe zakończenie życie niewinnego dziecka? Im bardziej widzisz, czym jest aborcja, tym bardziej rozumiesz, że ona jest przeciwko życiu, przeciwko człowiekowi, przeciwko kobiecie” – dodał.

Biskup podkreślił również, że czas pandemii nie jest dobrym czasem na forsowanie przepisów w tej ważnej sprawie, wymagającej „otwartych i szczerych konsultacji i debaty”.

Według oficjalnych danych, w 2018 r. na Guernsey przeprowadzono 113 aborcji. Kolejnych trzech z udziałem mieszkańców wyspy dokonano na terenie Anglii i Walii.

Źródło: ekai.pl

You may also like

Facebook