Przeciwko pigułce „dzień po” – apel 37 organizacji do Prezydenta RP

by FUNDACJA JZN
Z apelem o niepodpisywanie nowelizacji prawa farmaceutycznego legalizującej powszechną dostępność tabletki „dzień po” wystąpiło w liście otwartym do Prezydenta RP 37 organizacji. Sygnatariusze podkreślają, że wbrew temu co próbuje się wmówić opinii publicznej, pigułka „dzień po” ma charakter nie tylko antykoncepcyjny, ale też wczesnoporonny. List podpisał m.in. Jakub Bałtroszewicz – prezes Fundacji JEDEN Z NAS.

Publikujemy List otwarty do Prezydenta RP: 

Szanowny Panie Prezydencie,

 

Zwracamy się do Pana Prezydenta z gorącym apelem o niepodpisywanie nowelizacji prawa farmaceutycznego legalizującej powszechną – tzn. bez recepty i kontroli lekarskiej – dostępność preparatu hormonalnego, popularnie zwanego tabletką „dzień po”, także dla niepełnoletnich nastolatek (od 15 roku życia). Jak słusznie Pan zauważył, ta „hormonalna bomba’, stosowana często i bez żadnej kontroli, doprowadzić może do dewastacji zdrowia kobiet i to jeszcze w wieku przed prokreacyjnym. Co więcej, powszechna dostępność takich środków może zachęcać do podejmowania nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych, a z tzw. „antykoncepcji awaryjnej” przekształcić się w standardowe zachowanie, czyli przyjmowanie pigułki po każdym kontakcie seksualnym. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku młodzieży.

 

Jesteśmy przekonani, że ideologicznie nacechowane zapewnienia pseudoautorytetów medycznych, jakoby stosowanie tego preparatu było obojętne dla zdrowia, nie przekonają Pana Prezydenta. Przeciwnie: ufamy, że da Pan posłuch rzetelnym opracowaniom medycznym, wskazującym na wysoką szkodliwość takich preparatów, szczególnie stosowanych często i w okresie dojrzewania.

 

Panie Prezydencie, chcielibyśmy zwrócić Pana uwagę także na niemniej ważny aspekt działania tabletki „dzień po”. Otóż, wbrew temu co próbuje się wmówić opinii publicznej, pigułka „dzień po” ma charakter nie tylko antykoncepcyjny (hamujący owulację), ale też wczesnoporonny (antynidacyjny), tzn. nie dopuszcza do zagnieżdżenia się zarodka (kilkudniowego, poczętego dziecka) w macicy, w przypadku, gdy do owulacji i poczęcia doszło przed zastosowaniem tabletki. Takiego działania pigułki nie kryją nawet jej producenci.

 

Warto w tym miejscu nadmienić, że pewność, z jaką powtarzane jest twierdzenie, że pigułka nie ma charakteru wczesnoporonnego, wynika z celowej manipulacji terminami. W medycynie poronienie definiowane jest jako samoistne ukończenie ciąży przed upływem 22 tygodnia. Ponieważ pigułka „dzień po” nie dopuszcza do zagnieżdżenia, to zgodnie z aktualnie przyjmowaną definicją ciąży, w przypadku użycia pigułki poronienia być nie może, co nie zmienia faktu, że ginie dziecko w początkowej fazie swego rozwoju, które nie znalazło warunków do dalszego wzrostu. W tym kontekście kłamliwe jest twierdzenie, że pigułka ma charakter jedynie antykoncepcyjny (przeciw poczęciu). Dlatego obrońcy życia, podkreślając przyrodzone prawo do życia każdego człowieka od chwili poczęcia, zawsze byli przeciwni dystrybucji tego preparatu jako potencjalnie niszczącego poczęte już życie ludzkie.

 

Panie Prezydencie, raz jeszcze apelujemy o zawetowanie tego rozwiązania, godzącego z jednej strony w prawo do życia, a z drugiej strony w zdrowie prokreacyjne kobiet.

 

Apel sygnowali m.in.:

1. Paweł Adamiak – Ruch 4 Marca

2. Jakub Bałtroszewicz – Fundacja JEDEN Z NAS

3. Zbigniew Barciński – Stowarzyszenia Pedagogów NATAN

4. Bogusław Bernard – Fundacja Pomocy Bliźniemu “Credo”

5. prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan – specjalista ginekologii i położnictwa

6. Anna Dyndul – Stowarzyszenie Nauczycieli NPR

7. Marek Grabowski – Fundacja Mamy i Taty

8. Paweł Grzegorzewicz – Tarcza Rodziny

9. Małgorzata Jastrzębska – Społeczny Komitet Krzewienia Kultu Matki Bożej Łaskawej

10. lek. Jadwiga Kazana – Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Ziemi Radomskiej

11. Bogusław Kiernicki – Fundacja Świętego Benedykta

12. Jan Klawiter – Fundacja „Słowo”

13. Lidia Klempis – Marsz Świętości Życia

14. dr n. med. Elżbieta Kortyczko – Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

15. Lech Kowalewski – Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska

16. prof. Tadeusz Kulik – Akcja Katolicka Archidiecezji Warszawskiej

17. adw. Jerzy Kwaśniewski – Instytut Ordo Iuris

18. Joanna Kwiatkowska – Wspólnota “Woda Życia”

19. Lech Łuczyński – Instytut Ordo Caritatis

20. Paweł Milcarek – Christianitas

21. Paweł Murzyn – Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie “Ojcowizna”

22. Andrzej Niemirski – Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy – Oddział Ziemi Radomskiej

23. Marcin Perłowski – Centrum Życia i Rodziny

24. Piotr M. Pietrus – Fundacja Vide et Crede im. św. Jana Pawła II

25. Grzegorz Przybyło – Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów

26. Andrzej Przybysz – Instytut Chrześcijańsko-Narodowy im. Profesora Wiesława Chrzanowskiego

27. Lidia Sankowska-Grabczuk – Narodowy Marsz Życia

28. Agnieszka Sawicz – Konfederacja Kobiet RP

29. Michał Ulewiński – Fundacja Królestwo Boże

30. Waldemar Wasiewicz – Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza

31. Artur Wolski – Fundacja Skrzydła Chwały

32. dr Piotr Wołochowicz – Fundacja Misja Służby Rodzinie

33. Urszula Wosicka – Patronat nad Rodziną

34. dr Paweł Wosicki – Fundacja „Głos dla Życia”

35. Wiesław Zawadzki – Ruch społeczny “Obrońcy cywilizacji M”

36. Wojciech Zięba – Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka

37. Krzysztof Zuba – Rycerze Kolumba w Polsce

 

Lidia Sankowska-Grabczuk – Rzecznik Narodowego Marszu Życia

You may also like

Facebook