Rada Europejska oskarża Włochy o dyskryminację wobec kobiet, ponieważ wielu lekarzy odmawia aborcji

by

Rada Europejska oskarżyła Włochy o dyskryminację wobec kobiet, ponieważ większość lekarzy w tym kraju odwołując się do wolności i klauzuli sumienia odmawia wykonania aborcji.

 

Przy średnio ok. 70% ginekologów odmawiających wykonania aborcji (w jednej trzeciej obszaru kraju odsetek ten wynosi aż 90%) Włoska Powszechna Konfederacja Pracy (CGIL) oświadczyła, że wiele kobiet, aby móc wykonać procedurę aborcji, jest zmuszonych wyjechać za granicę, nawet za cenę wykonania aborcji nielegalnie. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia, które w szczegółach zgłasza statystyki dot. aborcji na podstawie ustawy 194, liczba wykonanych rocznie zabiegów przerwania ciąży wynosi maksymalnie 14 000. CGIL szacuje tę liczbę na ok. 50 000.

 

Rada Europejska wyraziła opinię, że „te sytuacje mogą spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia i dobrobytu kobiet zainteresowanych aborcją, co stanowi naruszenie – zdaniem Rady – prawa do ochrony zdrowia”.

 

Virginia Coda Nunziante, prezes Stowarzyszenia Obrony Rodziny, powiedziała LifeSiteNews, że celem CGIL i Rady jest doprowadzenie do sytuacji, w której aborcja będzie mogła być wykonana w każdym szpitalu i przez każdego lekarza. Za wprowadzeniem powszechnego prawa do wykonania aborcji opowiada się również Wolne Włoskie Stowarzyszenie Ginekologów. „Prawo daje kobiecie wybór i prawo do wykonania aborcji w bezpieczny sposób, nie w ukryciu czy też w niebezpieczny sposób, jak ma to dzisiaj często miejsce”, mówi przewodnicząca stowarzyszenia, Silvana Agatone.

 

Tymczasem Massimo Gandolfini, rzecznik grupy antyaborcyjnej Associazione Scienza e Vita, podkreśla, że większość lekarzy uważa, że „morderstwo małego człowieka nie jest częścią dziedzictwa kulturowego lekarskiego”. Grupa ta postuluje raczej zapewnienie opieki i wsparcia kobietom, które rozważają wykonanie aborcji.

 

We Włoszech rocznie ma miejsce około 200 aborcji na 1000 żywych urodzeń. Ponieważ coraz więcej lekarzy odmawia wykonania aborcji, coraz mniej Włoszek decyduje się na zabieg przerwania ciąży.

 

Włoski rząd musi teraz udzielić formalnej odpowiedzi na złożone przeciw niemu skargi.

 

Źródło: www.lifesitenews.com

You may also like

Facebook