Rada Europy apeluje do Polski o ułatwienie dostępu do aborcji

/Rada Europy apeluje do Polski o ułatwienie dostępu do aborcji

Rada Europy apeluje do Polski o ułatwienie dostępu do aborcji

Rada Europy apeluje do polskich władz, by opracowano procedury ułatwiające dostęp do aborcji. Ponadto, Komitet Ministrów RE domaga się zbierania informacji na temat szpitali, w których lekarze powołują się na klauzulę sumienia – alarmuje Ordo Iuris.

W 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowe przepisy zagwarantowały wszystkim pacjentom dwie procedury umożliwiające weryfikację niezadowalającej opinii lekarskiej. Po pierwsze pacjent ma prawo żądać drugiej opinii lekarskiej lub wnieść o zwołanie konsylium lekarskiego. Po drugie pacjent ma prawo wnieść sprzeciw na opinię lub orzeczenie lekarza do Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Komitet Ministrów uznaje jednak przyjęte rozwiązania prawne w Polsce za niezadowalające. W jego ocenie pacjenci zbyt rzadko korzystają z prawa wniesienia sprzeciwu, o czym ma świadczyć niska efektywność wprowadzonego środka. Komitet domaga się więc ułatwienia procedury wnoszenia sprzeciwu. Poskutkowałoby to większą możliwością przeprowadzania aborcji. Oczekuje również nowelizacji przepisów o sprzeciwie sumienia. Szpitale, w których lekarz odmówi aborcji, miałyby obowiązek udzielać informacji o tym, kto i gdzie będzie mógł ją przeprowadzić.

Ponadto Komitet Ministrów Rady Europy żąda zbierania informacji na temat szpitali, w których lekarze odmawiają aborcji z powodu sprzeciwu sumienia. Wobec nich miałyby być wyciągnięte konsekwencje cywilnoprawne (finansowe), z uwagi na nieprzestrzeganie warunków kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, które – wbrew wyrokowi Trybunału Konstytucyjnemu z 7 października 2015 r. – w zakresie ginekologii i położnictwa nadal przymusowo obejmują aborcję.

Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris, komentuje:

“Formułując takie żądania pod adresem Polski, Komitet Ministrów wykracza poza swoją rolę. Trybunał w Strasburgu zobowiązał Polskę do wprowadzenia procedury umożliwiającej weryfikację decyzji lekarza, także tej stwierdzającej brak występowania przesłanek do uchylających karalność aborcji i władze polskie wprowadziły aż dwie takie procedury. Trybunał wyraźnie podkreślił, że o zakresie ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej decydują państwa-strony Konwencji. Komitet nie ma więc żadnych podstaw do narzucania Polsce szczegółowych rozwiązań, które de facto prowadzić mogą do obniżenia poziomu tej ochrony w Polsce. Jeszcze bardziej krytycznie należy odnieść się do apelu o piętnowanie i zbieranie informacji na temat szpitali, w których nie przeprowadza się aborcji, co może prowadzić do stygmatyzacji lekarzy korzystających z wolności sumienia, zagwarantowanej w art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”.

Źródło: telewizjarepublika.pl
By | 2020-05-20T19:44:56+02:00 środa, 20 maja 2020|Prawo i polityka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook
Dołącz do nas  - będziesz otrzymywał aktualne informacje dotyczące akcji.

email marketing powered by FreshMail
 
Zapraszamy również do subskrybowania naszego Newslettera Bioetycznego!

email marketing powered by FreshMail