Rada Europy zawiesiła analizę projektu w sprawie surogacji

by

Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia oraz Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) zdecydowała się zawiesić analizę projektu sprawozdania dot. macierzyństwa zastępczego, który w dniach 21 i 22 czerwca zaprezentowała komisji belgijska senator Petra de Sutter. Temat projektu raportu zostanie podjęty na kolejnym posiedzeniu, które odbędzie się 21 września.

 

Powodem wstrzymania analizy projektu, który legalizuje macierzyństwo zastępcze, był m.in. konflikt interesów Petry de Sutter oraz rozstrzygnięcia regulaminowe dot. głosowania.

 

Przypomnijmy, projekt który próbuje się obecnie forsować, jest szkodliwy dla interesów dziecka i matek wynajmujących swoje ciała. Wprowadza pojęcie tzw. „altruistycznej surogacji” oraz możliwości skorzystania z jej usług przez osoby homoseksualne.

 

Jak zaznacza portal genethique.org, mandat Petry de Sutter wygaśnie 3 października – to może wyjaśniać dlaczego tak bardzo zależy jej na przegłosowaniu projektu rezolucji. Podobny projekt został odrzucony przez Radę Europy 15 marca br. Fakt, iż Komisja nie podjęła teraz prac nad kolejnym sprawozdaniem, może oznaczać, że belgijska polityk będzie chciała przedłużyć swój mandat.

 

Źródło: www.genethique.org

You may also like

Facebook