Rekordowy dochód aborcyjnej organizacji Marie Stopes International

/Rekordowy dochód aborcyjnej organizacji Marie Stopes International

Rekordowy dochód aborcyjnej organizacji Marie Stopes International

Podczas gdy w Ameryce najczęściej kojarzoną z popełnianymi na szeroką skalę aborcjami jest organizacja Planned Parenthood, w Anglii i wielu innych częściach świata, jest to Marie Stopes International. Obie organizacje otrzymują co roku ogromne sumy pieniędzy od podatników. Obie twierdzą, że są organizacjami non-profit, charytatywnymi. Obie organizacje odnotowały też w ostatnim czasie rekordowe dochody.

 

Według sprawozdania finansowego Marie Stopes International, organizacja ta odnotowała w 2017 roku swój rekordowy dochód 296 milionów funtów (około 382 milionów dolarów).

 

Mimo to biznes aborcyjny dalej twierdzi, że cierpi z powodu przywrócenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa tzw. polityki Mexico City, zakazującej finansowania z kieszeni amerykańskich podatników zagranicznych organizacji promujących i przeprowadzających aborcje. Brytyjski biznes aborcyjny przewidywał w wyniku tych zmian utratę 23 mln funtów rocznie. Mówi się, że podatki amerykańskie stanowiły 17% jego przychodu.

 

Dokładne liczby aborcji przeprowadzone przez Marie Stopes International w 2017 roku nie są znane. W 2017 roku zgłosiła ona przeprowadzenie 4,1 mln aborcji, w tym przypadki usług po aborcji – stanowi to 12% wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Najwyżej opłacany pracownik zarabiał w 2017 roku w tej organizacji około 300 000 funtów rocznie.

 

Marie Stopes International ma bardzo złą reputację. Raport Brytyjskiej Komisji ds. Jakości Opieki (ang. British Care Quality Commission) znalazł między innymi dowody na wypłacanie przez organizację premii pracownikom, którym uda się zachęcić kobiety do aborcji. Organizacja została również oskarżona o przeprowadzanie setek nielegalnych aborcji w Afryce.

 

Źródło: www.lifenews.com

By | 2018-08-29T16:57:26+02:00 środa, 29 sierpnia 2018|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook