Rośnie liczba aborcji ze względu na podejrzenie upośledzenia u dziecka

by FUNDACJA JZN
W 2018 roku przeprowadzono w Polsce 1081 dopuszczalnych prawnie aborcji. To o 24 więcej niż rok wcześniej. Aż 1055 z nich wykonano ze względu na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia nienarodzonego dziecka.

Każdego roku w sejmie zostaje złożone sprawozdanie Rady Ministrów dotyczące wykonywania oraz skutków stosowania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Dane za 2018 rok mówią, że przeprowadzono 1081 dopuszczalnych prawnie aborcji. Aż 1055 z nich wykonano ze względu na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia nienarodzonego dziecka lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Pozostałe 25 przypadków dotyczyło sytuacji, gdy ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, a jeden – gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Spośród trzech dopuszczalnych w ustawie przesłanek do wykonania aborcji, od lat systematycznie rośnie jedynie liczba tych określonych jako prawdopodobieństwo upośledzenia. W 2009 było to 510 aborcji, w 2014 – już 921, a w 2018 – 1055 przypadków.

Wśród aborcji z powodu prawdopodobieństwa ciężkiego upośledzenia nienarodzonego dziecka – 245 przypadków dotyczyło trisomii 21 (zespół Downa) bez współistniejących wad somatycznych, a 130 ze współistniejącymi wadami. Trisomia 13 (Zespół Pataua) lub trisomia 18 (Zespół Edwardsa) bez współistniejących wad somatycznych była powodem 68 aborcji, a przy występowaniu tych wad – w 74 przypadkach.

Zespół Turnera ze współistniejącymi wadami somatycznymi to 22 odnotowane w sprawozdaniu przypadki aborcji, a zespoły genetyczne z obrzękiem nienarodzonego dziecka – 21. Dokonano także m.in. 209 aborcji w przypadku występowania u dziecka wad mnogich, to znaczy dwóch lub więcej organów, wykrytych w diagnostycznym badaniu obrazowym.

W sprawozdaniu zaznaczono, że przedstawione w nim dane nie uwzględniają liczby zabiegów przerwania ciąży dokonanych w sposób nielegalny.

W przypadkach, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia nienarodzonego dziecka albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook