Międzynarodowa petycja Stop Discriminating Down

by

Z inicjatywy fundacji im. Jérôme’a Lejeune’a (Francja) oraz grupy Downpride (Holandia i Kanada), zaangażowanych w walkę o równe prawa dla osób z zespołem Downa, ruszyła międzynarodowa petycja przestrzegająca przed nowymi technikami badań prenatalnych, które prowadzą do zwiększenia liczby aborcji dokonywanych na dzieciach z zespołem Downa.

 

W przypadający 21 marca 2016 roku Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa petycja zostanie przedstawiona Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych Banowi Ki-moonowi, a także międzynarodowym organizacjom odpowiedzialnym za przestrzeganie praw człowieka.
 
Aktualnie wiele krajów zamierza rozszerzyć narodowe programy badań prenatalnych o nową generację testów genetycznych wykrywających trisomię 21. Chociaż ponad 90% dzieci z zespołem Downa w tych krajach zostaje poddanych aborcji, to przewiduje się, że skutki wprowadzenia badań nowej generacji będą zatrważające. Trudno zrozumieć, że w dobie współczesnego humanizmu dzieci z zespołem Downa są tak radykalnie odrzucane, podczas gdy powinny zostać przyjęte i otoczone troską. Dzieci urodzone z zespołem Downa mogą cieszyć się dziś długim i dobrej jakości życiem. Badania pokazują, że osoby z trisomią 21 oraz ich rodziny doceniają życie, a nawet czerpią z niego większą satysfakcję niż inni.
 
Z tego powodu inicjatorzy petycji domagają się od rządów państw zaprzestania wykonywania systematycznych przesiewowych badań prenatalnych w celu wykrycia zespołu Downa w ramach obowiązkowych programów zdrowia publicznego; uregulowania kwestii dotyczących wprowadzania prenatalnych badań genetycznych, a także zezwolenia na stosowanie testów genetycznych jedynie w celu podwyższania standardów opieki, poziomu zdrowia i dobrego samopoczucia, a nie dyskryminowania osób ze względu na ich predyspozycje genetyczne.
 
Fundacja Jérôme’a Lejeune’a wyraża wielką nadzieję w zaangażowanie i świadectwo Polaków w tej sprawie. Wierząc, że wspólnie możemy wywrzeć wpływ na odpowiednie instancje, aby zatrzymać okrutne zjawisko aborcji osób z zespołem Downa, Mme Lejeune, wdowa po Słudze Bożym Jérôme Lejeune’nie skierowała w liście do Polaków specjalne słowo:


 
Drodzy przyjaciele z Polski,

 
W kontekście wprowadzania nowych testów genetycznych wykrywających trisomię 21, Fundacja Jérôme’a Lejeune’a uruchomiła międzynarodową petycję skierowaną do Bana Ki-moon’a:  Stop Discriminating Down. Zebrane pod petycją podpisy zostaną przekazane Sekretarzowi Generalnemu ONZ w symboliczny dzień 21 marca br.
 
Nowe techniki badań prenatalnych doprowadzą nieuchronnie do zwiększenia liczby aborcji, a w konsekwencji do prawie całkowitego wyeliminowania urodzeń dzieci z trisomią 21. Petycja jest kwestią priorytetową dla naszej Fundacji. Liczymy na mobilizację i masowe zaangażowanie Polaków, byśmy wspólnie mogli wywrzeć jak największy wpływ na międzynarodowe instancje. Liczymy na Wasze świadectwo!
 
Nasze działania są już wspierane przez liczne organizacje, wśród których są: Foro de la Familia, RedMadre i federacja Providà (Hiszpania), Terrae Novae (Włochy), Dart (Rumunia) oraz Saving Downs (Nowa Zelandia). […]
 
Dysponujemy naszym własnym systemem zbierania podpisów, który zapewnia wszystkim sygnatariuszom całkowite bezpieczeństwo gromadzonych danych i daje gwarancję, że nie zostaną one nigdy wykorzystane do celów komercyjnych.
 
Z wyrazami przyjaźni,

Mme Lejeune, wiceprezes Fundacji Jérôme’a Lejeune’a
 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią petycji oraz włączenia się w akcję: http://stopdiscriminatingdown.com/pl/

Fundacja JEDEN Z NAS

You may also like

Facebook