Rząd przyjął projekt ws. niestacjonarnych studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

/Rząd przyjął projekt ws. niestacjonarnych studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Rząd przyjął projekt ws. niestacjonarnych studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

Kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia będzie mogło być prowadzone także w formie niestacjonarnej – wynika z projektu przyjętego przez rząd. Projekt przewiduje też, że pielęgniarki i położne będą miały sześć dni płatnego urlopu szkoleniowego rocznie.

Projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, który w czwartek przyjęła Rada Ministrów, został przedłożony przez ministra zdrowia.

Nowe przepisy mają umożliwić kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych także w formie niestacjonarnej. Kształcenie w takiej formie będą mogły podejmować przede wszystkim osoby już pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodach pielęgniarki lub położnej.

„Obecnie odnotowuje się zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. ratowników medycznych czy opiekunów medycznych” – wskazano w komunikacie CIR.

Zgodnie z projektem, program studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzonych w formie niestacjonarnej oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach, będzie taki sam jak dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej.

„Zaproponowane rozwiązanie powinno realnie wpłynąć na zwiększenie liczby studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo” – zaznacza CIR. Według danych OECD, w 2015 r. wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców Polski wynosił 5,2, natomiast średni wskaźnik pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców w krajach OECD ukształtował się w 2015 r. na poziomie 9,0.

Projekt przewiduje także, że pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do 6 dni roboczych rocznie. Urlop ten będzie mógł być wykorzystywany na udział w szkoleniach, konferencjach i kursach naukowych. Udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych będzie potwierdzany przez pielęgniarkę i położną przez przedstawienie pracodawcy stosownego dokumentu.

Ponieważ proponowany urlop dotyczy wyłącznie udziału pracownika w określonym szkoleniu – nie zależy on od wymiaru czasu pracy oraz okresu zatrudnienia pielęgniarki i położnej u danego pracodawcy. Istotnym czynnikiem przy udzieleniu tego urlopu będzie rozkład czasu pracy – powinien być udzielony w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

Olga Zakolska
Źródło: naukawpolsce.pap.pl
By | 2019-06-07T12:32:56+02:00 piątek, 07 czerwca 2019|Bez kategorii|

About the Author:

Facebook