Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

by FUNDACJA JZN

„Dzisiaj przyjęliśmy program dotyczący odżywiania dzieci w szkole – „Posiłek w szkole i w domu”. Chcemy dostosować szkoły w tym obszarze do standardów europejskich” – mówił premier podczas wspólnej konferencji z minister edukacji narodowej Anną Zalewską oraz szefową MRPiPS Elżbietą Rafalską.

Przyjęte przez rząd rozporządzenie umożliwia wsparcie finansowe z budżetu państwa na organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach. Zakłada ono m.in. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych i powstannie nowych. Nowe rozwiązania tworzą także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

„To konkretne pieniądze na remonty i zakupy wyposażenia do stołówek i kuchni szkolnych” – mówiła minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Zgodnie z rozporządzeniem przygotowanym przez MEN, wsparcie finansowe ma zostać udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe. Dzięki temu samorządy będą mogły otrzymać je na organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków w szkołach.

 

Cały program Posiłek w szkole i w domu działa od początku tego roku. Jak podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska program został zmodyfikowany i składa się obecnie z trzech modułów. Pierwszy to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych, a trzeci moduł został właśnie uregulowany w rozporządzeniu.

Rząd przeznaczy 2,75 mld zł na cały program w latach 2019-2023. Na stołówki (trzeci moduł programu) zostanie przeznaczonych 200 mln zł, czyli w każdym roku po 40 mln zł.

„Dbanie o Polskę zaczyna się od dbałości o polskie dzieci, o polską młodzież. Państwo musi wspierać dzieci i my tym samym dajemy temu bardzo wyraźnie wyraz” –  podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Źródło: premier.gov.pl

You may also like

Facebook