Rzecznik Praw Obywatelskich występuje o wsparcie psychologiczne dla pacjentów wykonujących testy genetyczne

/Rzecznik Praw Obywatelskich występuje o wsparcie psychologiczne dla pacjentów wykonujących testy genetyczne

Rzecznik Praw Obywatelskich występuje o wsparcie psychologiczne dla pacjentów wykonujących testy genetyczne

Jak informuje Medycyna Praktyczna, Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwrócił się do Ministra Zdrowia z prośbą o rozważenie podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia pacjentom wykonującym testy genetyczne, psychologiczną pomoc i wsparcie.

 

Zdaniem RPO takie wsparcie jest bardzo potrzebne. Na jego uregulowanie tej kwestii wskazywał już wiele razy. Jego zdaniem „pacjent przed wykonaniem testów powinien być w sposób zrozumiały poinformowany o naturze i celu badania, tak aby mógł na nie wyrazić świadomą zgodę, ponadto pacjent powinien być świadomy, że wynik badań może wskazywać na istnienie zmian powodujących choroby, których wyleczenie, w świetle aktualnej wiedzy medycznej, jest niemożliwe”.

 

Źródło: prawo.mp.pl

By | 2017-07-31T15:05:20+02:00 poniedziałek, 31 lipca 2017|Bioetyka, Wszystkie|

About the Author:

Facebook