Seminarium naukowe „Dylematy w sprawie in vitro”

/Seminarium naukowe „Dylematy w sprawie in vitro”

Seminarium naukowe „Dylematy w sprawie in vitro”

Bydgoskie Forum Obrony Życia zorganizowało 28 marca seminarium naukowe, podczas którego rozmawiano o dylematach dotyczących pozaustrojowego zapłodnienia in vitro. Dyskusja w Domu Polskim odbyła się pomiędzy obchodami Narodowego Dnia Życia, Dnia Świętości Życia, a planowanym głosowaniem Rady Miasta Bydgoszczy nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w latach 2017-2020”.

 

O zagrożeniach zdrowia i życia dziecka w wyniku koncepcji in vitro mówiła prof. dr hab. med. Alina Midro, lekarz genetyk z Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. – Wprowadzenie do praktyki medycznej nowoczesnych procedur rodzi wiele problemów natury bioetycznej, a jednocześnie badania naukowe wskazują, że genetyczne uwarunkowanie jest podstawą dowodu, że początek życia człowieka jest od poczęcia. Eksperymentalnie potwierdza to metoda zapłodnienia in vitro. Fascynacja procedurami medycznymi powstającymi wraz z rozwojem wiedzy i technologii nigdy nie powinna przesłaniać naszej lekarskiej troski o dobro każdego człowieka – dodała.

 

Według profesor, ze względu na różnorodność postaw wobec rodzącego się życia niezbędna jest dyskusja nad jego możliwymi zagrożeniami przy stosowaniu metod w imię dobra drugiego człowieka. Prelegentka przypomniała, że zapłodnienie in vitro odbywa się poza organizmem matki poprzez ingerencję osób trzecich, w sztucznie przygotowanych warunkach, a sposób uzyskiwania materiału do zapłodnienia może zagrażać zdrowiu rodziców lub dawców.

 

Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II dr hab. Urszula Dudziak, mówiąc na temat prawd i kłamstw o in vitro, zwróciła uwagę na to, że czytelnicy tekstów zachwyceni reklamą „łatwych i prostych” zabiegów prawdopodobnie nie próbują poddać analizie i ocenie moralnej przedstawianego zagadnienia. – W takiej sytuacji warto upowszechniać twierdzenie, że „nie wszystko, co technicznie możliwe, jest etycznie dopuszczalne”. Warto zwrócić uwagę na miłość i podkreślić potrzebę szacunku dla ludzkiej godności. W odniesieniu do niej, nie godzi się sprowadzać osoby do instrumentalnego, laboratoryjnego zagadnienia – dodała.

 

O etycznych aspektach sporu o in vitro mówił dr hab. Marek Czachorowski. Według prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy – w przypadku in vitro – ocena etyczna to ocena czynu z punktu widzenia jego stosunku do naszego człowieczeństwa. Według prelegenta, oceniając in vitro, konieczne jest najpierw ustalenie, czy szanuje ono człowieczeństwo podmiotów i adresatów tego działania: człowieczeństwo dzieci poczętych tą drogą i człowieczeństwo ich rodziców. Oprócz tego dr hab. Marek Czachorowski przypomniał, iż istotna różnica praktyki in vitro w stosunku do „naturalnego” sposobu poczęcia polega na tym, że odrywa się zaistnienie człowieka od jedynego aktu (z tego powodu nazywanego „aktem małżeńskim”), którego sensem jest wyrażanie swoistej miłości pomiędzy kobietą i mężczyzną. A zatem w przypadku in vitro dochodzi do zaistnienia człowieka bez miłości.

 

W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Bydgoszczy w latach 2017-2020” Rada Miasta zobowiązuje prezydenta Bydgoszczy do corocznego uwzględnienia w projekcie budżetu miasta konkretnych środków na ten właśnie cel: 250 tys. złotych w 2017 roku, 500 tys. złotych w 2018 roku, 500 tys. złotych w 2019 roku i 500 tys. złotych w 2020 roku. Środki mają pochodzić z rezerwy, budżetu przeznaczonego na promocję miasta oraz dodatkowo na wydatki związane z promocją programu polityki zdrowotnej. Wspomniany program autorstwa prof. dr. hab. n. med. Wiesława Szymańskiego oraz członków Stowarzyszenia na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian przedstawiła Radzie Miasta partia Nowoczesna Ryszarda Petru w Bydgoszczy. „Szacuje się, że niepłodność dotyka 10-12% polskich par. Około 2% z nich wymaga leczenia metodą in vitro. Dla populacji Bydgoszczy daje to 240 par rocznie, dla których jedyną szansą na biologiczne rodzicielstwo jest metoda in vitro” – napisano w uzasadnieniu projektu uchwały.

 

Z przeprowadzonych badań wynika m.in., że u dzieci poczętych metodą in vitro: występuje większe ryzyko chorób genetycznych wynikających z zaburzeń metylacji, jak wady serca, zwłaszcza tetralogia Fallota, choroby błędów piętna rodzicielskiego np. zespół Beckwitha-Wiedemanna, który predysponuje do wystąpienia niektórych nowotworów czy zwiększona częstość do nierozdzielania się chromosomów skutkująca zespołem Downa czy Klinefeltera.

 

Bydgoskie Forum Ochrony Życia tworzą ruchy, stowarzyszenia i organizacje, m.in. Stowarzyszenie Rodzin  Katolickich, Akcja Katolicka, Archikonfraternia Literacka, Domowy Kościół, Klub Inteligencji Katolickiej oraz Poradnictwo Rodzinne.

 

Źródło: diecezja.bydgoszcz.pl

By | 2017-04-02T22:06:33+02:00 poniedziałek, 03 kwietnia 2017|Bioetyka, Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook
Dołącz do nas  - będziesz otrzymywał aktualne informacje dotyczące akcji.

email marketing powered by FreshMail
 
Zapraszamy również do subskrybowania naszego Newslettera Bioetycznego!

email marketing powered by FreshMail