Senator Antoni Szymański: Obniżenie temperatury sporu to wyraz życzliwości dla rodziny

by

Publikujemy oświadczenie senatora Antoniego Szymańskiego ws. konieczności wzmocnienia rodziny.

OŚWIADCZENIE

 
Kontaktując się z wyborcami i dyskutując w środowiskach współtworzących polskie społeczeństwo obywatelskie, zyskuję obraz samopoczucia polskich rodzin. Znajduję w nim powody do optymizmu, ale również niepokoju. Dlatego zdecydowałem się wygłosić niniejsze oświadczenie. Kieruję je do parlamentarzystów, samorządowców, ludzi nauki, pracowników mediów oraz liderów środowisk społecznych – do wszystkich, którzy z tytułu pełnionej przez siebie funkcji społecznej, poczuwają się do szczególnej odpowiedzialności za polską rodzinę.

 
W naszym kraju zrozumienie dla potrzeby wzmocnienia rodziny, jako podstawowej wspólnoty deklarują obecnie prawie wszystkie środowiska.  W ostatnich latach ma miejsce znaczący wysiłek nakierowany na wprowadzanie rozwiązań służących rodzinie. Rodzice widzą jaśniejsze perspektywy dla dzietności. Wciąż z pewnym niedowierzaniem, ale coraz wyraźniej postrzegają polskie państwo jako sojusznika, który jest w stanie realnie docenić i dowartościować trud ich rodzicielstwa.

 

Jednocześnie utrzymuje się u polskich rodzin i w społeczeństwie niskie poczucie bezpieczeństwa i niski poziom zaufania społecznego. Ludzie obawiają napięć międzynarodowych, ale też napięć w naszym życiu społecznym. Polskie rodziny boleśnie odczuwają wielorakie podziały i konflikty polityczne. Naładowane emocjami dyskusje przetaczają się przez grupy towarzyskie, zespoły pracownicze i domy rodzinne. Dochodzi do tego, że w trosce o spokój przy rodzinnym stole, wiele ważnych tematów społecznych nie jest poruszanych w ogóle, stając się częścią rodzinnego tabu.

 
Z tego właśnie powodu zwracam się do wszystkich, którzy w polskiej wspólnocie politycznej i społeczeństwie obywatelskim pełnią rolę liderów. Starajmy się o wzajemny szacunek! Akcentując własny pogląd nie traćmy z oczu tego co nas łączy. Wiedźmy rzeczowy spór. Nie imputujmy sobie wzajemnie poglądów, które nie są naszym udziałem. Zamiast kopania kolejnych rowów skupmy się na konkurowaniu w wymyślaniu i wdrażaniu dobrych rozwiązań. Generalizując i upraszczając nauczymy bowiem przyszłe pokolenia cynizmu i zniechęcimy do angażowania się na rzecz każdej ważnej sprawy!

 
Polskie rodziny potrzebują od  swoich elit atmosfery sprzyjającej wychowaniu dzieci na dobrych i prawych obywateli. Dbając o poczucie bezpieczeństwa materialnego, zatroszczmy się równocześnie o lepszą, bardziej życzliwą i spokojniejsza atmosferę społeczną. Obniżenie temperatury sporu politycznego, będzie naszym konkretnym wyrazem życzliwości i wsparcia dla rodziny, którą to nieraz tak chętnie publicznie deklarujemy.

 

Antoni Szymański Senator RP

You may also like

Facebook