Watykan: nowy statut Papieskiej Akademii Życia

by

W Watykanie opublikowano nowy statut Papieskiej Akademii Życia, który Papież Franciszek sygnował 18 października. Będzie on ważny przez najbliższe pięć lat. Instytucję tę założył w 1994 r. św. Jan Paweł II. Jej głównym zadaniem jest podejmowanie badań nad problemami promocji i obrony ludzkiego życia, a także godności osoby.

 

Nadanie nowego statutu placówce ma związek z przeprowadzonymi przez Franciszka zmianami strukturalnymi w Watykanie. Od 1 września stała się ona bowiem częścią utworzonej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Od połowy sierpnia prezesem Akademii jest abp Vincenzo Paglia.

 

Dokument przypomina główne zadania tej instytucji. Są to przede wszystkim interdyscyplinarne badania dotyczące promocji i obrony życia ludzkiego, tworzenie kultury życia zgodnej z nauczaniem Kościoła, a także przygotowywanie jasnych i aktualnych informacji z tego zakresu dla instytucji kościelnych, biomedycznych i społecznych czy mediów.

 

Działalność Akademii ma przede wszystkim charakter naukowy. W szczególności chodzi o badanie różnych aspektów ochrony godności osoby w każdej fazie jej życia, o promowanie wzajemnego szacunku między osobami różnych płci i pokoleń, a także jakości życia ludzkiego. Składają się na nią wartości materialne i duchowe w perspektywie autentycznej „ekologii ludzkiej”, która z kolei pomaga przywrócić pierwotną równowagę stworzenia między osobą ludzką a całym wszechświatem. W tym zakresie Akademia ma współpracować z innymi organami Kurii Rzymskiej, a także z instytucjami naukowymi o podobnym charakterze na całym świecie.

 

Członkowie zwyczajni Akademii, których liczba została ograniczona do 70, będą mianowani na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia ich mandatu na kolejną kadencję. Ponadto będą też członkowie honorowi i zewnętrzni. Specjalny status będą mieli młodzi badacze, których wiek nie może przekroczyć 35. roku życia. Wszyscy oni mają być wybierani bez jakiejkolwiek dyskryminacji religijnej spośród osób duchownych i świeckich. Winni reprezentować różne narodowości i być ekspertami w dziedzinach związanych z życiem ludzkim: medycyną, biologią, teologią, filozofią, antropologią, socjologią czy prawem. Ze względu na charakter naukowy placówki nie wolno im piastować żadnych funkcji politycznych, tak w ich krajach pochodzenia, jak i poza nimi.

 

Dla realizacji swoich celów statutowych Papieska Akademia Życia ma organizować corocznie walne zgromadzenie wszystkich członków. Powoływać też będzie, a później także koordynować, grupy robocze o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Będzie również analizować prawodawstwo różnych krajów dotyczące polityki zdrowotnej i tego, co wpływa na współczesną kulturę życia. Jej badania i analizy będą publikowane i udostępniane przez środki masowego przekazu. Zadaniem Akademii będzie także organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, szkoleń czy spotkań.

 

Źródło: pl.radiovaticana.va

You may also like

Facebook