Śpiewanie przedwcześnie urodzonym dzieciom pomaga!

by FUNDACJA JZN
Najnowsze badanie opublikowane przez Uniwersytet Helsiński wykazało, że śpiewanie swoim przedwcześnie urodzonym dzieciom pomaga matkom budować więź z nimi i zmniejsza ich niepokój. Badaniu nadano nazwę „Śpiewające kangury”.

Nordic Journal of Music Therapy opublikowało raport z badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Helsińskiego. Obserwacji poddano 24 matki, które podczas kangurowania śpiewały lub nuciły swojemu przedwcześnie urodzonemu dziecku. Zauważono, że wpływało to na zmniejszenie niepokoju matki oraz wzmacniało więź pomiędzy nią a dzieckiem. Matki te miały statystycznie potwierdzony zmniejszony poziom lęku w porównaniu z matkami, które nie śpiewały. Gdyby nie nastąpił przedwczesny poród, dzieci byłyby w wieku pomiędzy 33 a 38 tygodniem życia prenatalnego, czyli jeszcze znajdowałyby się w łonie matki.

W grupie kontrolnej było 12 matek, które także kangurowały swoje dzieci w tym samym wieku, ale nie z śpiewały. Natomiast w grupie podstawowej muzykoterapeuta instruował rodziców, aby śpiewali w sposób odpowiedni do wieku ich wcześniaka. Poziom lęku u matek mierzono na początku i na końcu badania. Matki prowadziły także dzienniki opisujące ich doświadczenia nawiązywania więzi z dzieckiem.

Autor badania, Kaisamari Kostilainen, powiedział:

Wyniki pokazują, że śpiewanie w trakcie kangurowania [skóra do skóry] po porodzie przedwczesnym może wspierać dobre samopoczucie matki i relacje między matką a dzieckiem poprzez tworzenie interaktywnych sytuacji i promowanie więzi emocjonalnej. (…) Jednak podczas śpiewania matki mogą potrzebować wsparcia, wskazówek i prywatności. My zapewniliśmy to wsparcie, gdyż matki mogły korzystać z porad i wskazówek udzielanych przez wyszkolonego muzykoterapeutę w zakresie śpiewania i używania głosu w celu wspierania dobrego samopoczucia i interakcji podczas pobytu w szpitalu.

Źródło: www.hli.org.pl

You may also like

Facebook