Stanowisko Federacji ONE OF US w sprawie propozycji finansowania aborcji z pieniędzy europejskich podatników

by

23 stycznia br. prezydent USA Donald Trump przywrócił tzw. Mexico City Policy – politykę rządów, według której żadne pieniądze podatnika amerykańskiego nie mogą zostać przeznaczone na zagraniczne lub międzynarodowe organizacje pozarządowe, które przeprowadzają lub promują aborcję. Po raz pierwszy ta polityka została wprowadzona w 1984 r. przez prezydenta Reagana, kontynuowana była za czasów rządów Busha Seniora i Busha Juniora, a zniesiona przez prezydenta Clintona i Obamę.

 

W odpowiedzi na tę decyzję Ameryki, holenderska Minister ds. Handlu i Rozwoju, Lilianne Ploumen, uruchomiła inicjatywę na rzecz finansowania międzynarodowych organizacji poaborcyjnych pod nazwą „She decides”. Lilianne Ploumen ogłosiła, że będzie chodzić o finansowanie projektów mających na celu zwiększenie dostępu do antykoncepcji i aborcji, jak również „edukacji kobiet” w krajach rozwijających się.

 

Holandia zwróciła się do innych członków Unii Europejskiej, aby wsparły tę inicjatywę. Zamierza również poprosić o to rządy państw spoza UE, korporacje i instytucje społeczne. Rząd holenderski podjął już pierwsze kroki w tej sprawie i – jak informuje minister –pierwsze kraje odpowiedziały pozytywnie.

 

Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US zdecydowanie domaga się tego, aby kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji otrzymały w pierwszej linii pomoc, ale nie pomoc przy aborcji.

 

Dane Światowej Organizacji Zdrowia z 2012 r. pokazują, że można zapobiec 91% zgonów matek. Kobiety doświadczają cierpienia z powodu skandalicznego braku skutecznej opieki podczas ciąży i porodu, co prowadzi rocznie do śmierci około 333 tys. z nich. 99% tych zgonów ma miejsce w Afryce. W subsaharyjskim regionie tego kontynentu ryzyko śmierci w okresie trwania ciąży wynosi 1 / 31 ciąż. Śmierć ponoszą kobiety zazwyczaj w ostatnim trymestrze ciąży, podczas porodu lub w czasie tygodnia po urodzeniu dziecka.

 

„Po wyraźnym głosie wyrażonym przez prawie 2 mln obywateli UE, domagających się od instytucji Unii Europejskiej zaprzestania finansowania działań, które niszczą ludzkie życie, nowe deklaracje oraz prośby o finansowanie działań zagrażających życiu człowieka, nie są w porządku. Wyraźnie naruszają one zasady demokracji i ochrony ludzkiego życia, którą zawdzięczamy naszemu społeczeństwu” – podkreśla Prezes Federacji ONE OF US, Jaime Mayor Oreja.

 

Carlo Casini, honorowy prezes Federacji oraz były przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Parlamencie Europejskim zaznacza, że „Oferowanie pieniędzy organizacjom, które propagują i urzeczywistniają w świecie aborcję, narusza zasadę równości ludzkiej godności  zapisaną w artykule 2. dokumentu założycielskiego UE”.

You may also like

Facebook