Chiny podtrzymują zakaz surogacji

by

Rzecznik Narodowej Komisji Zdrowia i Planowania Rodziny (NHFPC) w trakcie konferencji prasowej 8 lutego br. powiedział, że Chiny nadal będą zajmować się zwalczaniem nielegalnych praktyk surogacji, by zapewnić ludziom bezpieczny, sprawny i zgodny z obowiązującym prawem dostęp do technik wspomaganego rozrodu. Mao Qun’an powołał się przy tym na przepisy prawne z 2001 roku dotyczące bezwzględnego zakazu surogacji w Chinach.

 

Wielu ludzi liczyło na zmianę obowiązującego prawa, ponieważ po tym, jak w 2015 roku złagodzono prowadzoną przez Chiny politykę jednego dziecka, część kobiet, u których z powodu wieku jest to znacznie utrudnione, chciałaby mieć drugie dziecko i w surogacji widzi rozwiązanie swojego problemu. Jako argument przemawiający za zmianą obecnych przepisów podaje się również wysoki wskaźnik chorób powodujących obniżenie płodności i utratę dzieci w chińskim społeczeństwie.

 

Źródło: www.china.org.cn

You may also like

Facebook