Stanowisko MRPiPS i MZ w sprawie petycji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

/Stanowisko MRPiPS i MZ w sprawie petycji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Stanowisko MRPiPS i MZ w sprawie petycji Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia odpowiedź na dezyderat nr 33 Komisji do Spraw Petycji w sprawie realizacji programu „Za życiem” i ewentualnych zmian w zakresie wzmocnienia prawnej ochrony życia. W piśmie tym poruszono kilka ważnych kwestii, które zostały poniżej pokrótce opisane.

 

Z danych zgromadzonych w ramach realizacji Programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz danych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Sprawiedliwości z roku 2015 wynika, że w naszym kraju zarejestrowano 1044 zabiegi przerwania ciąży, w tym: 43 w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia matki, 1000 ze względu na wykazane przez badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne duże prawdopodobieństwo ciężkiego upośledzenia lub choroby dziecka, 1 w okolicznościach wskazujących, że ciąża była wynikiem czynu zabronionego. Dane te nie uwzględniają nielegalnych aborcji. Dane dotyczące przypadków nielegalnej aborcji objętych działaniami jednostek organizacyjnych prokuratury dostępne są w Sprawozdaniu Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w danym roku ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

 

Zaczęto wdrażać program „Za życiem”. W jego ramach m.in.: opracowano i opublikowano Informator „Za życiem”, w którym znajdują się informacje o rozwiązaniach wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, zapewniono matkom dostęp do diagnostyki prenatalnej i odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej, również do opieki psychologicznej, wprowadzono nowe jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł dla rodziców lub opiekunów dziecka z ciężkim upośledzeniem albo nieuleczalną zagrażająca życiu chorobą, wypłacane w okresie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 

Poszerzono również zakres opieki i rehabilitacji nad dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego, z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażająca ich życiu. Rozszerzono również zakres obowiązków asystenta rodziny tak, by mógł on koordynować działania skierowane do rodzin z ciężko chorymi lub upośledzonymi dziećmi.

 

Zakończono konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją Programu „Za życiem”. Realizowany jest projekt Konsultacje +, którego celem jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych związanych z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 

Wprowadzono zmiany dotyczące klauzuli sumienia lekarzy, np. lekarz nie musi już informować pacjentów o możliwości uzyskania świadczenia niezgodnego z jego sumieniem u innego lekarza.

 

„W Ministerstwie Zdrowia, jak również w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone żadne prace nad zmianą ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”.

 

Zachęcamy do przeczytania całego tekstu odpowiedzi na dezyderat nr 33.

By | 2017-07-10T07:15:15+02:00 piątek, 07 lipca 2017|Prawo i polityka, Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook
Dołącz do nas  - będziesz otrzymywał aktualne informacje dotyczące akcji.

email marketing powered by FreshMail
 
Zapraszamy również do subskrybowania naszego Newslettera Bioetycznego!

email marketing powered by FreshMail