Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej

/Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej

Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej

W drugą sobotę października obchodzony jest Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Jesteś ważny, dlatego że jesteś tym, kim jesteś, i to do ostatniej chwili życia”.

 

Z tej okazji wiele hospicjów, ośrodków opieki paliatywnej oraz fundacji i stowarzyszeń zajmujących się tą problematyką zwraca szczególną uwagę na podniesienie świadomości społecznej na temat misji hospicjów, a także wykorzystuje ten moment do pozyskiwanie funduszy na wsparcie i rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej.

 

Twórczynią pierwszego na świecie nowoczesnego hospicjum w Londynie i światowego ruchu hospicyjnego była dr Cicely Saunders. W 1978 roku przybyła do Polski. W Gdańsku, Warszawie i Krakowie wygłosiła dla lekarzy wykłady o opiece hospicyjnej i leczeniu bólu nowotworowego. Jej wystąpienie w Krakowie, w Instytucie Onkologii, spowodowało, że lekarze z Instytutu zainteresowali się ideą hospicyjną.

 

Pobyt dr Saunders w Krakowie zbiegł się z trwającym właśnie synodem diecezjalnym. Z inicjatywy ks. Józefa Gorzelanego – ówczesnego proboszcza Kościoła „Arka Pana” w Nowej Hucie i Haliny Bortnowskiej – redaktor Tygodnika Powszechnego i ZNAKU w 1972 r. powstał Synodalny Zespół Studyjny. Zespół pracował między innymi nad zadaniami dotyczącymi apostolstwa miłości i duszpasterstwa chorych. Członkowie Zespołu opiekowali się osobami chorymi na raka w ostatniej fazie choroby oraz przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi.

 

W 1981 r. powstało Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, które przejęło od Zespołu Synodalnego ideę budowy domu hospicyjnego i organizowania opieki dla chorych. „Samarytańska idea hospicjum spotykała się u wszystkich, z którymi rozmawialiśmy, z pełną akceptacją. Wprowadzenie jej w życie nie było jednak proste. Początkowo prace zarządu ukierunkowane były na budowę Domu – Hospicjum. Równolegle zaczęliśmy jednak przygotowywać ludzi, wyrażających chęć poświęcenia się pracy przy terminalnie chorym” – mówiła w 1994 roku, na III zjeździe ruchu hospicyjnego w Krakowie, dr Maria Leńczyk – wieloletni skarbnik Zarządu Towarzystwa.

 

Po krakowskim, powstały kolejne hospicja – w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Radomiu, Szczecinie, Zielonej Górze, Gdyni, Lublinie, Płocku. Dziś w Polsce funkcjonuje blisko 500 hospicjów publicznych, prywatnych oraz pozarządowych.

 

Źródło: hospicjum.krakow.pl
By | 2018-10-13T12:10:41+02:00 sobota, 13 października 2018|Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook