Watykan ostrzega przed ideologiczną kolonizacją

by FUNDACJA JZN
Walka z biedą oraz promocja integralnego rozwoju człowieka nie mogą być ograniczane do wzrostu ekonomicznego. Zawsze powinno im towarzyszyć poszanowanie dla praw i godności osoby ludzkiej. To wnioski z wystąpienia Stałego Obserwatora Stolicy Apostolskiej przy ONZ, abp. Bernardito Auzy podczas 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego.

 

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej podkreślił niebezpieczeństwo wspominanej często przez Papieża Franciszka tzw. „kolonizacji ideologicznej”. Polega na narzucaniu sposobów życia opierających się na indywidualistycznej wizji osoby ludzkiej, która jest obca tożsamości wielu ludów. Przyczynia się to do szerzenia niesprawiedliwości, nierówności społecznych i korupcji. Prowadzi też do pogwałcenia wolności oraz nie sprzyja integralnemu rozwojowi człowieka.

 

Abp Auza zauważył, że dochodzi dziś do reinterpretacji pojęcia praw człowieka, wprowadza się nowe ich rozumienie, które jest obce kulturze wielu narodów. Narzuca się potem nowoczesne formy kolonizacji przez silniejszych i bogatszych w stosunku do najbiedniejszych i najsłabszych. Zaangażowanie na rzecz całościowego dobra osoby ludzkiej jest kluczem do prawdziwego rozwoju. Prawdziwie humanistyczna wizja wyraża się w spojrzeniu na innych, nie jako na potencjalnych konkurentów, ale sprzymierzeńców. Prawom człowieka zawsze powinny odpowiadać obowiązki – podsumował abp Auza.

 

Krzysztof Ołdakowski SJ
Źródło: vaticannews.va

You may also like

Facebook