Tarnów: społecznicy chcą, by tarnowski samorząd dofinansował naprotechnologię

by FUNDACJA JZN
W Tarnowie powstał komitet obywatelski, który stara się o to, by samorząd dofinansował leczenie przyczyn niepłodności metodą naprotechnologii dla mieszkańców miasta. Tworzą go m.in. członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Do Kancelarii Rady Miejskiej w Tarnowie złożono dziś dokumenty związane z powołaniem Komitetu. Został również przygotowany i złożony projekt uchwały. Społecznicy zapowiadają zbieranie podpisów wśród mieszkańców.

Pomysłodawcą inicjatywy jest prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, radny PiS Stanisław Klimek. – Lewica złożyła swój projekt, który dotyczy dofinansowania in vitro. Dzwonili wtedy do mnie dziennikarze i pytali mnie, czy poprę tę inicjatywę. Zapowiedziałem wówczas, że stworzymy projekt uchwały dotyczący naprotechnologii. Dziś stało się to faktem. Liczę, że radni poprą projekt, bo warto dać nadzieję młodym małżonkom – dodaje.

– Naprotechnologia to szansa dla osób, które starają się o dziecko i nie chcą korzystać z in vitro – mówi Agnieszka Juszczyk, instruktor i edukator modelu Creighton, który jest podstawą naprotechnologii. Jak podkreśla, sama dzięki tej metodzie została mamą. – Naprotechnologia to leczenie przyczyn niepłodności, w przeciwieństwie do in vitro, które skupia się na “leczeniu” bezdzietności. Dzięki naprotechnologii małżeństwo może zostać rodzicami w sposób biologiczny, dodatkowo są to skutki długofalowe, dlatego że leczone jest zdrowie rozrodcze pary małżeńskiej – podkreśla.

Zadaniem Komitetu będzie zebranie minimum trzystu podpisów wśród mieszkańców.

– Decyzja o tym, co stanie się z projektem uchwały, będzie należała do radnych – mówi członek Komitetu, wiceprezes Stowarzyszenia Tarnów Pierwsze Niepodległe Filip Pinas. – Jeżeli złożymy projekt uchwały wraz z podpisami, zostanie on poddany pod głosowanie Rady Miejskiej. Liczymy na to, że dzięki zaangażowaniu członków Komitetu, osób, które chcą zbierać podpisy i współtworzyć tę inicjatywę uchwałodawczą, będziemy w stanie przekonać radnych do tego, że ten pomysł przyniesie tylko i wyłącznie korzyści – powiedział.

Komitet proponuje, by na dofinansowanie leczenia niepłodności metodą naprotechnologii została przeznaczona kwota 275 tys. zł w latach 2022-2025.

Maksymalna kwota refinansowania kosztów leczenia jednej pary miałaby wynosić 4000 zł, przy czym pozostałe koszty leczenia i zakupu leków pacjenci poniosą we własnym zakresie.

Program wsparcia leczenia niepłodności tą metodą miałby objąć 60 par, pozostających przynajmniej od 2 lat w sformalizowanym związku małżeńskim i przynajmniej jeden z małżonków jest zameldowany na terenie Tarnowa od 2 lat, jeśli ukończyli 25. rok życia i nie przekroczyli 45. roku życia.

W uzasadnieniu do projektu uchwały podkreślono, że naprotechnologię należy określić jako metodę spójną z wartościami katolickimi, które mają szczególne znaczenie dla mieszkańców regionu tarnowskiego.

– Naprotechnologia jako metoda bezpieczna, która nie budzi zastrzeżeń moralnych ani religijnych, jest tym bardziej oczekiwana przez pary, które z różnych powodów nie będą chciały skorzystać ze sztucznej reprodukcji. Już teraz blisko 1000 par rocznie decyduje się na rozpoczęcie leczenia z wykorzystaniem tejże metody – piszą inicjatorzy.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook