USA: czterej biskupi z Kentucky proszą wiernych o poparcie poprawki zakazującej aborcji w prawie stanowym

by FUNDACJA JZN
Żarliwą prośbę o głosowanie na „tak” w zaplanowanym na 8 listopada referendum w sprawie niedopuszczenia do aborcji w stanie kentucky skierowali do wiernych biskupi czterech znajdujących się tam diecezji. List podpisali metropolita Louisville abp Shelton Fabre i biskupi trzech spośród sześciu diecezji wchodzących w skład tej metropolii: John Iffert z Covingtonu, John E. Stove OFM Conv. z Lexingtonu i William F. Medley z Owensboro.

Zbliżające się głosowanie nawiązuje do decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, która latem tego roku obaliła federalne prawo proaborcyjne tzw. Roe v. Wade, pozostawiając swobodę decydowania w tej sprawie poszczególnym stanom.

W swoim liście jego autorzy przywołali najpierw obchodzony w październiku w całym kraju Miesiąc Szacunku dla Życia. Następnie wyjaśnili, że „ta nowa poprawka dotyczyć ma ochrony ludzkiego życia, tak aby nic w tzw. Prawie Wspólnotowym Kentucky [uchwalonym w 1792, z późniejszymi poprawkami] nie mogło być interpretowane inaczej”.

Biskupi zaznaczyli ponadto, że „mieszkamy wprawdzie w różnych miejscach i reprezentujemy różne środowiska, ale zjednoczmy się, aby wspólnie stać się głosem tych, którzy go nie maja, aby chronić matki i niemowlęta oraz uczynić z naszego stanu miejsce, w którym bez problemu popiera się wartość wszystkich istnień ludzkich”. Zdaniem hierarchów „tak” dla tej poprawki będzie w stanie zapobiec nie tylko decyzji sędziów stanowych forsujących swe osobiste poglądy w tej sprawie, ale także przerażającej praktyce finansowania aborcji przez podatnika.

Biskupi podkreślili również, że są „głosem szerokiej koalicji, łączącej m.in. osoby zakonne oraz obrońców życia i rodziny”. Dodali, iż „«tak» la nowej poprawki wypływa nie z działań «partyzanckich», ale z prawa moralnego, sprzeciwiającego się temu, co jest bezsprzecznie złe”.

Apel biskupów w tej sprawie zamieszczono najpierw m.in. w dzienniku „Herald-Leader” w Lexingtonie, a następnie 22 października zamieściła go ogólnokrajowa strona Yahoo.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook