USA: Kościół wzywa do postu i modlitwy w intencji prawnej ochrony życia

by FUNDACJA JZN
W 49 rocznicę zalegalizowania przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych aborcji w całych Stanach Zjednoczonych (decyzja w sprawie Roe v. Wade) Konferencja Biskupów Katolickich USA wezwała wiernych do „modlitwy, postu i działania na rzecz dnia, w którym dar każdego ludzkiego życia będzie chroniony przez prawo i przyjęty w miłości”. Komunikat w tej sprawie wydał przewodniczący Komisji Obrony Życia, arcybiskup William E. Lori z Baltimore.

Arcybiskup Lori zaznaczył, że „sprzeciw Kościoła Katolickiego wobec aborcji jest odpowiedzią miłości zarówno do matek, jak i do ich dzieci przebywających w łonie matki. Nauczanie Kościoła głosi przesłanie życia, przypominając nam, że każde życie jest świętym darem Boga od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wspominając tragiczną rocznicę Roe v. Wade i prosząc o pełne przywrócenie prawnego zapewnienia prawa do życia dla wszystkich ludzi, Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych ogłasza Narodowy Dzień Modlitwy o Prawną Ochronę Dzieci Nienarodzonych. Zapraszamy wszystkich katolików i ludzi dobrej woli do postu i modlitwy w tym dniu, a także często w okresie od teraz do czerwca, kiedy oczekujemy decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Dobbs przeciwko Jackson Women’s Health. Modlimy się, aby ta ważna sprawa mogła odwrócić Roe i jego niesprawiedliwe zezwolenie na aborcję. Nie możemy budować prawdziwie sprawiedliwego społeczeństwa i pozostać biernymi w obliczu ogromnego wpływu legalizacji aborcji, która od 1973 roku odebrała życie ponad 60 milionom ludzi. Módlmy się, pośćmy i działajmy na rzecz dnia, w którym dar każdego ludzkiego życia będzie chroniony prawem i przyjęty w miłości” – stwierdza przewodniczący Komisji Obrony Życia Konferencji Biskupów Katolickich USA.

Źródło: KAI

You may also like

Facebook