W USA brakuje specjalistycznych ośrodków dla dorosłych osób z zespołem Downa

by FUNDACJA JZN
W USA wzrasta zapotrzebowanie na opiekę medyczną wśród rosnącej w tym kraju populacji osób z zespołem Downa. Opublikowane na łamach „Americal Journal of Medical Genetics” badania wskazują na potrzebę stworzenia dodatkowych poradni dla osób z trisomią 21. chromosomu, a także wyszkolenia nowych, kompetentnych w tej dziedzinie pracowników służby zdrowia.

Naukowcy przeprowadzili elektroniczną ankietę wśród personelu 14 placówek zapewniających opiekę medyczną dla dorosłych z zespołem Downa, a także wzięli pod uwagę 25 klinik specjalistycznych widniejących w Internecie. Według analiz – w przypadku 14 placówek specjalistycznych zaspokojonych zostało jedynie 3% potrzeb medycznych osób z zespołem Downa, natomiast w przypadku 25 klinik dla dorosłych wymienionych w Internecie, mogły one zapewnić opiekę jedynie 6517 dorosłym z tą wadą genetyczną, co stanowi 5% populacji tychże osób. W momencie przeprowadzania badań populacja dorosłych z zespołem Downa (czyli powyżej 18. roku życia) wynosiła w całych USA 125,461 osób.

Wśród respondentów z 14 klinik, aż 12 z nich (86%) przyznało, że widzi w swoim regionie lukę w opiece medycznej nad dorosłymi osobami z zespołem Downa. Naukowcy wskazują na potrzebę stworzenia dodatkowych klinik, w tym szkolenia nowych członków zespołu, wsparcia finansowego oraz zapewnienia luk w aktualnej opiece klinicznej.

Źródło: Santoro SL, Campbell A, Balasubramanian A, Haugen K, Schafer K, Mobley W. Specialty clinics for adults with Down syndrome: A clinic survey. Am J Med Genet Part A. 2021;185A:1767–1775. https://doi.org/10.1002/ajmg.a.62169

You may also like

Facebook