W Zabrzu otwarto Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia

by FUNDACJA JZN
Z udziałem prezydenta RP Andrzej Dudy w poniedziałek otwarto w Zabrzu Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uroczystość towarzyszyła inauguracji Europejskiego Kongresu Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

„Otwierane dziś centrum sprawia, że Zabrze – tak bardzo zasłużone dla polskiej medycyny, staje się bez wątpienia jednym z najważniejszych miejsc na mapie polskiej, europejskiej, a wierzę w to głęboko, że i światowej bioinżynierii” – powiedział prezydent Duda. „Jestem pełny dumy i satysfakcji z tego, co tutaj w Zabrzu zostało stworzone i z tego co oznacza to znakomite centrum, jego perspektywy na przyszłość, które czyni ono dla nas wszystkich” – dodał.

Wskazał, że w Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia będą pracować inżynierowie, lekarze, naukowcy i będą dokonywali innowacyjnych odkryć. „Będą opracowywali nowoczesne technologie, które będą służyły w przyszłości nam wszystkim zwykłym obywatelom, potencjalnym pacjentom. Tym, którzy korzystają ze świadczeń zdrowotnych”- mówił prezydent.

Jak zauważył, będziemy potrzebowali coraz lepszej i szybszej diagnostyki „po to, żebyśmy byli sprawni, żebyśmy mogli żyć dłużej, po to także żebyśmy mogli służyć naszym najbliższym, a także naszej ojczyźnie”. Prezydent Duda ocenił, że takie inwestycje niosą nadzieję pacjentom oraz ogromne korzyści i szanse dla każdej z osób dotkniętej cierpieniem, a także całego społeczeństwa.

EHTIC – European HealthTech Innovation Center to efekt kluczowego w regionie śląskim Projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 110 mln zł – w tym: 72 mln zł to środki unijne, 18 mln zł zainwestował koncern Philips, 11 mln zł – miasto Zabrze i 9 mln zł – Politechnika Śląska.

Prezydent Duda ocenił podczas wizyty w Zabrzu, że to „inspirujący przykład współdziałania nauki, biznesu i samorządu przy współudziale państwa”. Dzięki temu – wskazał – powstał ośrodek o mocnym potencjale, gdzie będą powstawać konkurencyjne produkty nie tylko „made in Poland”, ale „created in Poland”.

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia to samodzielna jednostka powstała w ramach Politechniki Śląskiej w Zabrzu, przy działającym tam od ponad 10 lat jedynym w Polsce Wydziale Inżynierii Biomedycznej, gdzie toczą się badania m.in. nad biometariałami, biosensoryką i biomechatroniką. Dyrektorem centrum został pierwszy dziekan tego wydziału prof. Marek Gzik.

Do kluczowych zadań Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia będzie należeć prowadzenie badań naukowych, a także studiów podyplomowych oraz opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych, służących poprawie profilaktyki, wczesnej diagnostyce i skutecznemu leczeniu chorób. Innowacje mają być skoncentrowane na badaniach nad sztuczną inteligencją, telemedycyną oraz informatyką kliniczną.

Rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach prof. Arkadiusz Mężyk przypomniał, że wydział powstał od podstaw w miejscu, gdzie kiedyś znajdowały się koszary Wojska Polskiego. „Jestem dumny, że po niemal 10 latach wytężonej pracy wielu osób możemy otworzyć jedno z najnowocześniejszych centrów badawczych w Europie. Stworzone tu rozwiązania pomogą lekarzom i rehabilitantom w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Niezmiernie cieszę się, że dzięki współpracy udało nam się powołać do życia tak innowacyjny ośrodek. Wspólnie mamy szansę przyczynić się do rozwoju nowoczesnych technologii medycznych, podnieść jakość leczenia oraz umocnić pozycję Śląska jako lidera w zakresie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządem” – powiedział.

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – którego naukowcy będą ściśle współpracować z nowym centrum – prof. Tomasz Szczepański podkreślił, że to właśnie często na styku różnych dziedzin rodzą się najciekawsze rozwiązania.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka – Szulik wspominała okres sprzed 10 lat, kiedy Politechnika Śląska przedstawiła ten projekt. „Wtedy wydawał się odważny, wręcz szalony, ale miasto Zabrze zawsze wspiera naukę, jest otwarte na odważne projekty. Dziś czuję wzruszenie i dumę” – powiedziała.

Zabrzańska uroczystość zainaugurowała obchody 100-lecia obecności firmy Philips w Polsce. Prezes Philips Polska Michał Grzybowski ocenił, że otwarcie Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia jest zwieńczeniem wielu lat tego partnerstwa. „Od teraz wspólnie będziemy tworzyć unikatowe rozwiązania i innowacje, oferując nową jakość medycyny dla personelu medycznego i pacjentów, a wszystko to za sprawą obiektu, który właśnie otwieramy” – dodał.

Anna Gumułka
Źródło: naukawpolsce.pap.pl

You may also like

Facebook