Wielka Brytania – wzrost przypadków zespołu hiperstymulacji jajników po in vitro

by

Według oficjalnych danych HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority) w ubiegłym roku w Wielkiej Brytanii zwiększyła się liczba kobiet cierpiących na poważne powikłania po procedurze in vitro. Nasuwa to wątpliwości dotyczące stosowania silnych leków zwiększających płodność.

 

W 2015 roku 60 kobiet zostało przyjętych do szpitala z ciężkim zespołem hiperstymulacji jajników (OHSS), co stanowi wzrost o 40% w stosunku do poprzedniego roku. Objawy obejmują m. in. silne obrzęki, ból brzucha, nudności, odwodnienie, duszność, zakrzepicę żylną. Jest to stan potencjalnie zagrażający życiu kobiety. Lekarze ostrzegają, że trend ten może być spowodowany przez lekarzy podających kobietom silniejsze leki, które powodują większą produkcję oocytów, w celu zwiększenia szans na udaną ciążę.

 

W ostatnim dziesięcioleciu liczba przypadków OHSS systematycznie spadała w przypadkach, gdy kliniki stosowały łagodniejsze metody leczenia, ale najnowsze dane wskazują na odwrócenie tego trendu. Nick Macklon, profesor położnictwa i ginekologii na Uniwersytecie w Southampton uważa, że ten wzrost może być powiązany z ulepszeniem technologii zamrażania zarodków i oocytów. W teorii, zdolność zamrażania komórek jajowych i zarodków oraz późniejszy ich transfer do macicy aż organizm kobiety po stymulacji osiągnie równowagę, powinny pomóc uniknąć poważnych przypadków OHSS, który może być spotęgowany przez ciążę. Jednak zapewnia również większą motywację dla klinicystów, aby uzyskać jak najwięcej oocytów podczas jednej punkcji, aby zwiększyć szanse pary na urodzenie dziecka. To z kolei zagraża zdrowiu i życiu kobiety.

 

Podczas IVF, kobieta jest zazwyczaj poddana iniekcji leków mających na celu pobudzić jajniki do uwalniania oocytów, które następnie są pobierane, zapładniane na szkle i albo transferowane pacjentce albo zamrażane do wykorzystania w przyszłości. Niektóre kobiety są bardziej wrażliwe na leki, jednak niezależnie od tego, powiększone podczas stymulacji jajniki, uwalniają więcej hormonów do krwiobiegu. Łagodne OHSS jest powszechne, pojawia się u około jednej trzeciej stymulowanych kobiet, ale cięższy stan może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a także śmierci.

 

Według danych HFEA, w 2014 roku odnotowano 42 przypadki ciężkiego OHSS, w porównaniu do 46 w roku poprzednim, ale w ubiegłym roku liczba ta wzrosła do 60 przypadków. Profesor Adam Balen, prezes British Fertility Society oraz rzecznik Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, powiedział: „OHSS jest potencjalnie poważnym powikłaniem leczenia niepłodności, a zwłaszcza IVF. U większość kobiet ból będzie mijał, jednakże w ciężkich przypadkach kobieta musi konieczne być przyjęta do szpitala i poddana leczeniu, aby zmniejszyć ryzyko powstawania zakrzepów krwi, które jest poważnym powikłaniem choroby”.

 

Liczby HFEA pokazują stały trend wzrostowy liczby cykli IVF przeprowadzanych corocznie. Wzrastają one z 68.000 w roku 2014 do około 72.000 w roku 2015 (w przybliżeniu wzrost o 6%), co może wyjaśniać część wzrostu niekorzystnych zdarzeń w ubiegłym roku.

 

Źródło: www.theguardian.com

You may also like

Facebook