Wsparcie dla chorych na hemofilię

by FUNDACJA JZN
W Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii wykonano 250 operację ortopedyczną u chorego ze skazą krwotoczną czyli zaburzeniami układu krzepnięcia krwi.

Operacje ortopedyczne u chorych na hemofilię są jednymi z najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych  zabiegów w chirurgii urazowo – ortopedycznej. Krakowskie Centrum Ortopedii, obok Szpitala MSWiA w Warszawie jest jedynym ośrodkiem w Polsce i jednym z nielicznych w Europie, który podejmuje się w tak szerokim zakresie operowania pacjentów z skazami krwotocznymi.

– Od dziewięciu lat chorzy na hemofilię są pod dobrą i fachową opieką w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Wcześniej pacjenci cierpiący na te schorzenia byli praktycznie pozbawieni pomocy ortopedycznej – przypomniała Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.

Powtarzające się już od wczesnych lat życia krwawienia do stawów u chorych z skazami krwotocznymi, powodują  szybkie powstawanie zmian zwyrodnieniowych. Lokalizują się one najczęściej w stawach kolanowych, biodrowych i łokciowych. Skutkiem zmian zwyrodnieniowych stawów jest stopniowo postępujące ograniczenie zakresu ruchów, powstawanie deformacji kończyn i zaników mięśniowych. Wszystko to oraz towarzyszący chorobie zwyrodnieniowej silny ból ogranicza aktywność chorych. W trzeciej lub czwartej dekadzie życia chorzy nie są w stanie podjąć aktywności zawodowej, a niejednokrotnie nawet normalnie funkcjonować w życiu codziennym. Jedyną formą skutecznej pomocy i usprawnienia jest dla nich założenie sztucznego stawu czyli aloplastyka.

–  Z uwagi na bardzo zaawansowane zniszczenie stawu operacje te są bardzo trudne technicznie. Ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia, poza doskonałą techniką operacyjną, niezbędne jest również stałe monitorowanie poziomu czynników krzepnięcia. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii stale współpracuje w tej kwestii z Kliniką Hematologii CMUJ – wyjaśnia dr n. med. Paweł Kamiński, p.o. dyrektora Krakowskiego Centrum Rehablitacji i Ortopedii.

Z 250 operacji przeprowadzonych w KCRiO u chorych ze skazami krwotocznymi, większość z zabiegów polegała na wymianie stawów na endoprotezę. Obok leczenia zabiegowego, pacjenci mogą liczyć na kompleksową medyczną, w tym rehabilitację. Obecnie na przeprowadzenie operacji wszczepienia endoprotezy przygotowywanych jest kolejnych czterech pacjentów chorych na hemofilię.

Źródło: malopolska.pl

You may also like

Facebook