ZUS organizuje Dzień Osób z Niepełnosprawnością

by FUNDACJA JZN
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym i Instytutem Transportu Samochodowego organizuje 11 maja 2018 r. w różnych miastach w całej Polsce Dzień Osób z Niepełnosprawnością.

 

Adresatem zaproszenia są osoby niepełnosprawne, które będą mogły spotkać się m.in. ze specjalistami z ZUS, PFRON, NFZ, z osobami z niepełnosprawnością, które osiągnęły zawodowy sukces, z psychologami pracy specjalizującymi się w poradnictwie osób z niepełnosprawnością, z przedstawicielami lokalnych instytucji, z reprezentantami fundacji, stowarzyszeń i federacji, z pracodawcami, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub chcą je zatrudnić. Spotkania adresowane są również do pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić osoby z niepełnosprawnością.

 

Wydarzenia w ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością organizowane będą w placówkach ZUS i siedzibach istytucji biorących udział w tym wydarzeniu. Harmonogram wydarzeń oraz więcej informacji – www.zus.pl/dzienON

You may also like

Facebook