Fundacja Małych Stópek zachęca do wsparcia kobiet z domu samotnej matki

Fundacja Małych Stópek zachęca do wsparcia kobiet z domu samotnej matki

Fundacja Małych Stópek, która od blisko pięciu lat podejmuje działania na rzecz obrony życia – zachęca do włączenia się w kolejną inicjatywę pro-life. O pomyśle udzielenia wsparcia Domowi Samotnej Matki…

Zapraszamy do lektury styczniowego numeru Newslettera Bioetycznego

Zapraszamy do lektury styczniowego numeru Newslettera Bioetycznego

Ukazał się kolejny numer Newslettera Bioetycznego – zapraszamy do lektury!   Newsletter Bioetyczny nr 32     Od ponad dwóch lat Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII w Krakowie we współpracy z…

Kult prawa czy realna ocena sytuacji w sporze o aborcję?

Kult prawa czy realna ocena sytuacji w sporze o aborcję?

W ostatnich dniach pojawiają się insynuacje i fałszywe zarzuty wobec opublikowanych przez nas statystyk. Przyjmujemy je z dużym smutkiem. Jakiekolwiek wątpliwości powinny rozwiać następujące informacje.   1. Dostrzegamy i pokazujemy…

Najnowsze wyniki badań: poparcie dla idei pro-life spadło od marca o 23%

Najnowsze wyniki badań: poparcie dla idei pro-life spadło od marca o 23%

W dniach 6-10 października Fundacja JEDEN Z NAS z pomocą pracowni IPSOS zbadała stosunek Polaków do idei ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W połączeniu z regularnymi badaniami CBOSu,…

„Przewodnik: bioetyka dla młodych” – dostępny jako E-BOOK

„Przewodnik: bioetyka dla młodych” – dostępny jako E-BOOK

Wydany przez Fundację „Jeden z nas” we współpracy z Międzywydziałowym Instytutem Bioetyki przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie „Przewodnik: bioetyka dla młodych” jest już dostępny jako e-book. Wszystkich…

Zobacz starsze wpisy
Zobacz starsze wpisy
Zobacz starsze wpisy

Moje życie nie jest mniej warte

W paź­dzier­niku tego roku or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­dowe pró­bo­wały do­pro­wa­dzić do uchwa­le­nia ustawy, cał­ko­wi­cie za­ka­zu­ją­cej abor­cji. Część osób, sprze­ci­wia­ją­cych się temu roz­wią­za­niu zor­ga­ni­zo­wała „czarny pro­test”. Jego uczest­nicy wy­krzy­ki­wali, że „ni­kogo nie można…

Czytaj  
Zobacz starsze wpisy
Zobacz starsze wpisy