Charlie Gard: rodzice kończą walkę o życie syna

Charlie Gard: rodzice kończą walkę o życie syna

Rodzice Charliego Garda, 11-miesięcznego chłopca cierpiącego na rzadką i nieuleczalną chorobę mitochondrialną, zdecydowali o zakończeniu prawnej walki o ratowanie życia syna. Po 5-misięcznej batalii z londyńskim szpitalem Great Ormond Street…

Dokonałam aborcji. Proszę – nie dajcie się zwieść!

Dokonałam aborcji. Proszę – nie dajcie się zwieść!

„Abor­cja nie jest roz­wią­za­niem. Nie jest bez­pieczna. Nie jest do­bra dla ko­biet, męż­czyzn, dzieci, ro­dzin. W USA, gdzie miesz­kam, co­dzien­nie gi­nie w wy­niku tej pro­ce­dury tyle osób, ile zgi­nęło 11 wrze­śnia 2001…

Chile o krok od legalizacji aborcji

Chile o krok od legalizacji aborcji

Senat Chile przegłosował w środę ustawę legalizującą w tym kraju aborcję w trzech przypadkach: gdy życie matki pozostaje w niebezpieczeństwie, gdy ciąża powstała w wyniku gwałtu oraz gdy istnieje prawdopodobieństwo…

Europejskie poparcie dla polskiej inicjatywy obywatelskiej #ZatrzymajAborcję

Europejskie poparcie dla polskiej inicjatywy obywatelskiej #ZatrzymajAborcję

Niemal 20 krajów Europy popiera inicjatywę obywatelską eliminującą eugenikę z polskiego prawa. Oświadczenie w sprawie zbliżającej się w Polsce inicjatywy #ZatrzymajAborcję wydał obradujący w Brukseli Komitet Wykonawczy Europejskiej Federacji dla…

Przed prawem do życia nie można zdezerterować – wystąpienie w Komisji Petycji

Przed prawem do życia nie można zdezerterować – wystąpienie w Komisji Petycji

Przed prawem do życia nie można zdezerterować – wystąpienie w Komisji Petycji Postać Piłata jest przestrogą, że unikanie trudnych tematów, uciekanie przed nimi nie jest rozwiązaniem – powiedział Michał Baran…

Zobacz starsze wpisy
Zobacz starsze wpisy
Zobacz starsze wpisy
Zobacz starsze wpisy
Zobacz starsze wpisy