Złożono projekt „W obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro”

by

W sejmie do Biura Analiz Sejmowych w sprawie o zgodność z prawem UE złożono projekt Prawicy Rzeczypospolitej „W obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro”.

 

W projekcie ustawy zaproponowano m.in. zmianę definicję zarodka. W dotychczasowej ustawie o leczeniu niepłodności zarodek to „grupa komórek powstała wskutek pozaustrojowego połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej, od zakończenia procesu zlewania się jąder komórek rozrodczych (kariogamia) do chwili zagnieżdżenia się w śluzówce macicy”. Propozycja nowego zapisu w projekcie stanowi, że zarodek to „dziecko poczęte w najwcześniejszej fazie rozwoju biologicznego, powstałe w wyniku połączenia gamety męskiej i żeńskiej”.

 

Wnioskodawcy postulują również, aby leczenie niepłodności było „prowadzone z poszanowaniem godności człowieka, prawa do życia prywatnego i rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony życia”. Projekt uwzględnia dodatkowo zmianę jeżeli chodzi o dopuszczalną liczbę zapłodnionych zarodków – „w przypadku zapłodnienia pozaustrojowego nie można dokonać zapłodnienia więcej niż jednej żeńskiej komórki rozrodcze”. W tej chwili ustawa przewiduje możliwość powołania do życia 6 embrionów lub więcej, gdy kobieta poddająca się procedurze in vitro ma ponad 35 lat lub gdy są ku temu wskazania.

 

W myśl dotychczasowej ustawy korzystać z procedury in vitro mogą osoby w związkach małżeńskich oraz osoby we wspólnym pożyciu, potwierdzonym zgodnym oświadczeniem. Stosowanie procedury jest możliwe u par, które podjęły wcześniej leczenie niepłodności i trwało ono co najmniej 12 miesięcy. Ustawa dopuszcza zapłodnienie maksymalnie sześciu komórek jajowych oraz zezwala na dawstwo embrionów. Zgodnie z zapisami ustawy zabrania się tworzenia embrionów w celach innych niż pozaustrojowe zapłodnienie. W kwestii preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej aktualne przepisy pozwalają na nią w celu wykrycia „ciężkiej, nieuleczalnej” choroby u dziecka, natomiast zabraniają, aby diagnostykę stosowano do wyboru cech dziecka, tj. koloru oczu, włosów, itp.

 

Pełna treść projektu ustawy: TUTAJ

 

Źródło: www.sejm.gov.pl

You may also like

Facebook