O wolności sumienia jako fundamencie demokratycznego państwa

by

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zaprasza i zachęca do udziału w sympozjum poświęconemu niezwykle aktualnemu zagadnieniu wobec ostatnich wydarzeń politycznych i społecznych w Polsce.

 

Trwa społeczna dyskusja nad ustawodawstwem chroniącym życie każdego człowieka od momentu poczęcia. Jednak zbyt rzadko podnosi się w niej kwestię wolności sumienia czy to lekarza, personelu medycznego czy farmaceutów odnośnie do problematyki aborcji. W Polsce wprowadzono do obiegu pigułkę „dzień po” o działaniu również wczesnoporonnym, co stawia wielu pracowników opieki zdrowotnej w bardzo trudnej sytuacji. Te wszystkie kwestie wymagają spokojnej i rzeczowej dyskusji, rozwagi i refleksji.

 

Sympozjum „Wolność sumienia jako fundament demokratycznego państwa” odbędzie się 14 maja br. (sobota) w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Łazarza 16 w Krakowie.

 

Udział w sympozjum jest bezpłatny, jednak obowiązuje konieczność zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz na stronie internetowej: www.pro-life.pl/sympozjum

 

Program:

 

10:00 Otwarcie sympozjum

10:10 prof. dr hab. Kazimierz Korus:

„Wolność, wstyd, sumienie podstawą kultury demokratycznych Aten”

10:50 ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz:

„Metafizyczno-chrześcijańska koncepcja sumienia według św. Jana Pawła II”

11:30 prof. dr hab. med. Bogdan Chazan:

„Nie potrzebujemy lekarzy bez sumień”

12:10 Przerwa

12:40 dr Krzysztof Szczucki:

„Klauzula sumienia w prawie polskim – stan obecny”

13:10 lek. med. Dorota Łucja Jarczewska:

„Klauzula sumienia w zawodach medycznych w różnych krajach świata”

13:40 Dyskusja

14:00 Zakończenie

 

You may also like

Facebook