5 maja – Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

/5 maja – Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja – Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja to Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem obchodów tego dnia jest wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym.

 

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną ustanowiony został w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU), a jego założeniem jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności i pokazanie możliwości osób z tym rodzajem niepełnosprawności, a także zwrócenie uwagi na bariery (edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne itp.), które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia.

 

Wcześniej, bo już na początku lat 90. XX wieku we Francji, zapoczątkowany został Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych – (fr.) Randez-vous de la Dignite („Spotkanie z godnością”). Obchody tego dnia skupiają uwagę społeczeństwa na wyzwaniach, jakie stawiają przed nim osoby z niepełnosprawnością, a także każą uznać w tych osobach wartość i godność, której tak często dzisiaj się im odmawia, nierzadko już od samego poczęcia.

 

W Polsce co roku odbywa się w tym dniu w Olsztynie Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. W tym roku, piętnastej już edycji wydarzenia, jak zawsze będą towarzyszyć liczne imprezy towarzyszące – występy taneczne i wokalne, wystawy, Miasteczko Dziecięce. Więcej informacji: 15. Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych.

 

Również Gdynia organizuje w tym dniu różne wydarzenia – między innymi koncert zespołu „Prezes i Spółka” oraz warsztaty fotograficzne. Czytaj więcej: gniezno.naszemiasto.pl

 

https://www.youtube.com/watch?v=sALB2mCJ9MM

By | 2017-04-28T23:42:02+02:00 piątek, 05 maja 2017|Bioetyka, Pro-Life, Wszystkie|

About the Author:

Facebook