Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?

by

Katedra Teorii I Filozofii Prawa WPIA UŚ oraz Koło Naukowe „Prawo i Bioetyka” zapraszają na Ogólnopolską studencko-doktorską konferencję naukową, pt. „Bioetyka i prawo – zawada dla postępu czy ostatnia reduta człowieczeństwa?”. Konferencja odbędzie się 18 maja br. w Katowicach.

 

„Postęp jaki dokonuje się w biotechnologii i medycynie, konfrontuje nas z nowymi i trudnymi wyzwaniami prawnymi oraz moralnymi. Nadrzędnym celem konferencji jest pogłębiona refleksja nad sytuacjami, w których prawo do swobodnego decydowania o sobie doznaje ograniczeń, a interes jednostki stawać może w sprzeczności z tak czy inaczej pojmowanym interesem społecznym (publicznym)” – piszą organizatorzy.

 

Więcej informacji: bioetyka2016.blogspot.com

You may also like

Facebook