Na całym świecie przeprowadza się ok. 56 mln aborcji rocznie

by

Szacuje się, że w latach 2010-2014 na całym świecie wykonano ok. 280 mln aborcji. Opracowane przez proaborcyjny Instytut Guttmachera dane (zebrane i opublikowane wcześniej przez The Lancet) pokazują wzrost liczby rocznych aborcji z 50 mln w latach 1990-1994 do 56 mln obecnie.

 

Aktualnie globalny roczny wskaźnik aborcji według statystyk wynosi 35 zabiegów przerwania ciąży na 1000 kobiet w wieku rozrodczym (15-44 lat). Ów wskaźnik nieznacznie zmniejszył się – w latach 1990-1994 wynosił 40 na 1000 kobiet. Badania pokazują, że większe prawdopodobieństwo poddania się aborcji pojawia się u kobiet w krajach rozwijających się aniżeli w krajach rozwiniętych – wskaźnik ten wynosi odpowiednio 37 na 1000 kobiet oraz 27 na 1000. Statystki pokazują ponadto, że roczna liczba aborcji w regionach rozwiniętych spadła z około 12 do 7 mln, podczas gdy wzrosła z 39 do 50 mln w krajach rozwijających się. Odsetek aborcji w skali światowej w krajach rozwijających się wzrósł z 77% do 88%. W skali globalnej (we wszystkich krajach) 25% wszystkich ciąż w latach 2010-2014 zakończyło się aborcją.

 

Jeżeli chodzi o statystyki przeprowadzone ze względu na konkretne obszary świata, to szacuje się, że w latach 2010-2014 najwyższy wskaźnik rocznych aborcji wyniósł na Karaibach (65 aborcji na 1000 kobiet w wieku reprodukcyjnym), a następnie w Południowej Ameryce (47/1000). Najniższe wskaźniki odnotowano w Ameryce Północnej (17/1000) i Europie (18/1000). Ogólny wskaźnik aborcji w Afryce wyniósł 34/1000 (lata 2010-2014). W Azji średni wskaźnik aborcji to 36/1000.

 

Źródło: www.guttmacher.org

You may also like

Facebook