Centrum symulacji medycznej dla pielęgniarek powstało na Uniwersytecie Zielonogórskim

by FUNDACJA JZN
Na Uniwersytecie Zielonogórskim powstało Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) na potrzeby kształcenia pielęgniarek. Na jego organizację i wyposażenie uczelnia otrzymała prawie 2,3 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych.

To nowoczesny ośrodek do zajęć praktycznych za pomocą metodologii kształcenia polegającej na symulacji medycznej – poinformowała kierownik MCSM Uniwersytetu Zielonogórskiego Agnieszka Żeromska-Michniewicz.

Centrum składa się z pomieszczeń do nauki symulacji na trzech poziomach zaawansowania: niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. Wszystkie zajęcia, które będą się w nim odbywały, będą zajęciami praktycznymi. Centrum ma pełne wyposażenia do symulacji różnych sytuacji, którym pielęgniarki muszą stawić czoła w swojej pracy.

„To multidyscyplinarny ośrodek umożliwiający trening współpracujących zespołów medycznych na poziomie kształcenia przed i podyplomowym. Wiernie odwzorowuje warunki szpitalne, pozwalając na symulację różnego rodzaju scenariuszy i zdarzeń klinicznych. Na jego wyposażeniu znajduje się sprzęt kliniczny, trenażery czy fantomy” – wyjaśniła Żeromska-Michniewicz.

W Centrum jest sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności, pracownie do nauki umiejętności technicznych i pielęgniarskich, sale symulacji zawansowanych czynności ratunkowych i resuscytacyjnych, a także dwie sale egzaminacyjne OSCE.

Główną kadrę stanowi czterech wyszkolonych instruktorów i dwóch inżynierów symulacji medycznej. Dodatkowo w ramach projektu jest szkolona w nowej metodologii symulacji medycznej cała kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia ze studentami na kierunku pielęgniarstwo. Zajęcia w MCSM będą się odbywały już w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

Pod koniec tego roku zielonogórska uczelnia planuje otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku lekarskiego. Wniosek zaakceptowało Ministerstwo Zdrowia. Wartość tego projektu to około 16,5 mln zł (część budowlana około 5,5 mln zł, wyposażenie w symulatory i sprzęt medyczny około 11 mln zł). Pieniądze unijne na ten cel pochodzą z Programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój 2014”.

Marcin Rynkiewicz
Źródło: naukawpolsce.pap.pl

You may also like

Facebook