Co to jest bioetyka i jak o niej rozmawiać? – prof. Błażej Kmieciak zainauguruje cykl spotkań Bioethics Lab

by FUNDACJA JZN
Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki uruchamia Bioethics Lab – cykl spotkań oparty o wykłady wybitnych ekspertów mające na celu bieżącą identyfikację i wypracowanie odpowiedzi na aktualne zagrożenia bioetyczne związane z rozwojem cywilizacyjnym, a także dyskusję na „gorące” tematy w bioetyce i nauce. 28 września wykład inaugurujący „Bioetyka. Spotkajmy się” wygłosi prof. Błażej Kmieciak – pedagog specjalny, socjolog prawa i bioetyk, przewodniczący Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

– Mało jest tematów tak istotnych i tak emocjonujących jak tematy bioetyczne – dotyczące początku życia, jego trwania, a także umierania człowieka – mówi dr hab. n. praw. Błażej Kmieciak, prof. UM w Łodzi, który zainauguruje cykl Bioethics Lab. W czasie wykładu „Bioetyka. Spotkajmy się” będzie próbował wyjaśnić, że „bioetyka to nie tylko dywagacje filozofów, ale rzeczywistość każdego człowieka”. – Pytania: zaszczepić się czy nie? pójść na diagnostykę prenatalną czy nie? oddać rodzica do hospicjum czy nie? – to są pytania bioetyczne – zwraca uwagę.

Prof. Kmieciak przekonuje, że – mimo różnic światopoglądowych czy odmiennych doświadczeń – są przestrzenie, w których możemy się spotkać. Podkreśla, że nie chodzi o przekonywanie się na siłę, ale o dialog. – Jeżeli w dyskusjach dotyczących in vitro, aborcji, dylematów dotyczących zastosowania różnych technik medycznych, czy umierania spojrzymy na człowieka jako pacjenta, to staje się on dla każdego z nas elementem troski. Z takiej perspektywy łatwiej będzie nam znaleźć wspólną płaszczyznę walki o godność człowieka – mówi bioetyk i zapowiada, że obok przykładów ze swojej praktyki będzie przywoływał także sytuacje bioetyczne z filmów, także fabularnych.

Wykład prof. Błażeja Kmieciaka będzie dostępny od wtorku 28 września od godz. 17.30, a we czwartek 30 września o godz. 17.30 zaplanowana jest sesja Q&A, w czasie której ekspert będzie na żywo odpowiadał na nadesłane pytania. Oba wydarzenia zostaną udostępnione w serwisie YouTube na kanale Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki. Wystarczy się zapisać korzystając z formularza dostępnego na stronie www.akademiabioetyki.pl.

Dr hab. n. praw. Błażej Kmieciak, prof. UM w Łodzi, pedagog specjalny, socjolog prawa i bioetyk, jest absolwentem resocjalizacji, socjologii i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Posiada uprawnienia mediatora. Odbywał kurs z zakresu bioetyki organizowany przez Kennedy Institute of Ethics, Uniwersytetu Georgetown oraz półroczne szkolenie dotyczące praktyki w przestrzeganiu praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci organizowane przez Center for Health and Human Rights Uniwersytetu Harvard i Organizację Narodów Zjednoczonych. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. W tym czasie kierował również działem „bioetyka” portalu biotechnologia.pl. Był przewodniczącym zespołu przy Rzeczniku Praw Pacjenta ds. opracowania standardów postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia. Był członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2020 r. jest przewodniczącym Państwowej Komisji ds. Pedofilii.

Bioethics Lab to nowatorski dwuletni cykl spotkań kierowany głównie do międzynarodowej społeczności bioetyków i naukowców z różnych dziedzin oparty o interdyscyplinarne wykłady wybitnych ekspertów. Dostęp do dyskusji i wykładów będzie bezpłatny, otwarty dla wszystkich zainteresowanych, w tym studentów.

Bioethics Lab to jeden z projektów w ramach powstałej w Krakowie Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki, której celem jest popularyzacja nauki, rozwój bioetyki i edukacji bioetycznej w Polsce, a także promocja wiedzy i badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych, które są nieodłącznie związane z licznymi, wciąż nowymi dylematami natury etycznej.

Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Szczegóły na www.akademiabioetyki.pl.

You may also like

Facebook